Sąd Rejonowy w Sanoku

ul. Kościuszki 5, 38-500 Sanok
Woj. Podkarpackie

boi@sanok.sr.gov.pl

(13) 465 67 87

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
(za wyjątkiem pism do V Wydziału Ksiąg Wieczystych)
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
W każdy ostatni dzień miesiąca: 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt Sądowych:
Poniedziałek, Środa, Czwartek i Piątek: 9:00 - 15:00

Czytelnia Akt Ksiąg Wieczystych:
Wtorek: 9:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
W każdy ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna: 8:30 - 13:30

Konto dochodów budżetowych
wpłaty za wpisy sądowe, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
NBP O/O RZESZÓW 44 1010 1528 0033 5922 3100 0000
W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy)
- Imię i Nazwisko
- Adres
- Sygnaturę sprawy
- Numer karty dłużnika

Konto sum na zlecenie
przelew: zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza, wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł
BGK O/RZESZÓW 54 1130 1105 0005 2162 3320 0002
wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A.należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta 39 1240 6957 0111 0000 0000 0422
W tytule przelewu należy umieścić nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Konto sum depozytowych
przelew: na poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, gwarancje, wadia, sumy depozytowe
BGK O/RZESZÓW
PLN 72 1130 1017 0021 1000 8590 0004
USD 45 1130 1017 0021 1000 8590 0005
EUR 29 1130 1017 0021 1000 8590 0002
CHF 56 1130 1017 0021 1000 8590 0001
GBP 02 1130 1017 0021 1000 8590 0003

wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A. należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta jak w tabeli powyżej
Proszę podać dane:
- Imię i Nazwisko
- PESEL
- Adres zamieszkania
– celem utworzenia mikrolokaty (oprocentowany rachunek)

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
przelew: nawiązek i świadczeń
BGK O/RZESZÓW 81 1130 1105 0005 2162 3320 0001
wpłata gotówkowa: bez prowizji w Oddziale PeKaO S.A. należy wpisać w nazwie odbiorcy Bank Gospodarstwa Krajowego (lub w skrócie BGK) – Sąd Rejonowy w Sanoku oraz nr konta 66 1240 6957 0111 0000 0000 0421
W tytule przelewu należy umieścić nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Bukład - pok. 119 (I piętro)
tel.: (13) 465 67 49
fax: (13) 465 67 48

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Lucyna Rakoczy - pok. 111 (I piętro)
tel.: (13) 465 67 67
fax: (13) 465 67 32

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Beata Bogaczewicz - pok. 209 (II piętro)
tel.: (13) 465 67 69
fax: (13) 465 67 88

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Janina Kulikowska - pok. 203 (II piętro)
tel.: (13) 465 67 62

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Dorota Faciszewska - pok. 15 (parter)
tel.: (13) 465 67 15
fax: (13) 465 67 25

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krośnie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sanok oraz gminy: Besko, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zagórz i Zarszyn