Sąd Rejonowy w Jaśle

ul. Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło
Woj. Podkarpackie

administracja@jaslo.sr.gov.pl

(13) 446 20 80

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny
NBP O/O Rzeszów
79 1010 1528 0030 6922 3100 0000
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.

Wpłaty zaliczki na biegłego, kuratora
BGK O RZESZÓW
14 1130 1105 0005 2160 4420 0005
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Wpłaty na poręczenia majątkowe, kaucje, gwarancje, wadia
BGK O RZESZÓW
PLN 31 1130 1017 0021 1000 8090 0004
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O RZESZÓW
25 1130 1105 0005 2160 4420 0001
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

I Wydział Cywilny
p.o. Kierownika Sekretariatu
Anna Wojtunik
tel.: (13) 448 62 13
e-mail: cywilny@jaslo.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Łaba
tel.: (13) 448 62 68
e-mail: karny@jaslo.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Renata Szczepanik
tel.: (13) 448 62 26
rodzinny@jaslo.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Marta Dobrowolska
tel.: (13) 448 62 35
e-mail: ksiegiwieczyste@jaslo.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krośnie

Sprawuje nadzór nad

miasto: Jasło oraz gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec