Sąd Rejonowy w Brzozowie

ul. 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozów
Woj. Podkarpackie

administracja@brzozow.sr.gov.pl

(13) 434 12 67, (13) 434 07 93

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 14:15
w ostatni dzień roboczy: 7:45 - 13:00

Opłaty sądowe na rzecz Sądu Rejonowego w Brzozowie można uiścić przelewem na podane poniżej konta:

W tytule przelewu należy umieścić (w zależności od sprawy, której dotyczy):
- Sygnaturę akt sprawy (której sprawa dotyczy) w przypadku braku sygnatury oznaczenie wydziału
- Imię i nazwisko (osoby, której wpłata dotyczy)
- Adres zamieszkania
- Numer karty dłużnika

Rachunek dochodów (opłaty i koszty sądowe, grzywny, zaliczka na zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii OZSS):
NBP Oddział Rzeszów: 51 1010 0055 1283 0050 6800 0000

Rachunek wydatków:
NBP Oddział Rzeszów: 47 1010 1528 0026 2622 3000 0000

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, itp.):
BGK Oddział Rzeszów: 63 1130 1105 0005 2160 1520 0003

Rachunki sum depozytowych (wadia, kaucje, poręczenia majątkowe, wpłaty grzywien zasądzonych na rzecz Funduszu Pracy):
BGK Oddział Rzeszów:
Waluta PLN: 34 1130 1017 0021 1000 7890 0004
Waluta USD: 07 1130 1017 0021 1000 7890 0005
Waluta EUR: 88 1130 1017 0021 1000 7890 0002
Waluta CHF: 18 1130 10170021 1000 7890 0001
Waluta GPB: 61 1130 1017 0021 1000 7890 0003

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym (zasądzone świadczenia pieniężne i nawiązki)
Bank Gospodarstwa Krajowego: 20 1130 1105 0005 2160 1520 0001

Wpłaty bankowe, których cel wniesienia nie jest znany (brak powiązania z jakąkolwiek sprawą sądową) i którego nie uda się wyjaśnić w terminie do 60 dni od dnia ich wniesienia, będą zwracane na rachunek bankowy wpłacającego.

I Wydział Cywilny
ul. 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozów
Kierownik Sekretariatu
Barbara Szarek - pok. 17
tel.: (13) 434 48 07
e-mail: cywilny@brzozow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Plac Grunwaldzki 4, 36-200 Brzozów
Kierownik Sekretariatu
Romana Baran - pok. 1
tel./fax: (13) 434 00 50
e-mail: karny@brzozow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozów
Kierownik Sekretariatu
Madalena Szelast - pok. 108
tel./fax: (13) 434 48 01
e-mail: rodzinny@brzozow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. 3-go Maja 2a, 36-200 Brzozów
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Czyż - pok. 3
tel./fax: (13) 434 48 02
e-mail: kw@brzozow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Krośnie

Sprawuje nadzór nad

gminy: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec