Sąd Rejonowy w Szubinie

ul. Plac Wolności 4, 89-200 Szubin
Woj. Kujawsko-Pomorskie

sad@szubin.sr.gov.pl

(52) 391 01 30

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek, Środa - Piątek: 8:00 - 14;00
Wtorek: 9:00 - 15:00
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca do godziny 13:00

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, grzywny, koszty sądowe)
42 1010 0055 1103 0050 8400 0000

UWAGA: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.
Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wpłacane przez strony na koszty postępowania sądowego)
56 1010 1078 0004 0413 9800 0000

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia)
47 1130 1017 0021 1000 3790 0004

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Halina Zgrzeba - pok. 109
tel./fax: (52) 391 01 42
e-mail: 1wydzialcywilny@szubin.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Schiewe - pok. 103
tel./fax: (52) 391 01 53
e-mail: 2wydzialkarny@szubin.sr.gov.pl
- Ewidencja Należności
Małgorzata Ćwiertniak - pok. 101
tel.: (52) 391 01 48

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Konieczka - pok. 204
tel./fax: (52) 391 01 56
e-mail: 3wydzialrodzinny@szubin.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Łyszczarz - pok. 12
tel./fax: (52) 391 01 43, (52) 391 01 35
e-mail: 4wydzialksiag@szubin.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sprawuje nadzór nad

gminy: Barcin, Kcynia, Łabiszyn i Szubin