Sąd Rejonowy w Żarach

ul. Spokojna 20, 68-200 Żary
Woj. Lubuskie

sekretariat@zary.sr.gov.pl

(68) 363 53 42

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:30 - 12:00 oraz 12:15 - 14:30
W każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy: 10:15 - 14:00 oraz 14:15 - 17:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 12:00 oraz 12:15 -14:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 10:00 - 11:30 oraz 12:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:15 - 11:30 oraz 12:45 - 14:45

Konto przeznaczone na dochody budżetowe:
Narodowy Bank Polski
Oddział w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego 25, 65-077 Zielone Góra
25 1010 1704 0058 8722 3100 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu: grzywny, opłaty i koszty sądowe, wpisy do sprawy

Konto przeznaczone na sumy na zlecenia:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra
83 1130 1222 0030 2046 4320 0005
na to konto należy dokonywać wpłat typu: zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp., fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów, za wpis do Rejestru Spadkowego, które będą przekazywane na rachunek KRN (Ustawa z dnia 10.07.2015r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z późn. zm.)

Konta sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra
60 1130 1017 0021 1002 8790 0004 - waluta PLN
33 1130 1017 0021 1002 8790 0005 - waluta USD
17 1130 1017 0021 1002 8790 0002 - waluta EUR
44 1130 1017 0021 1002 8790 0001 - waluta CHF
87 1130 1017 0021 1002 8790 0003 - waluta GBP
na te konta należy dokonywać wpłat typu: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadia

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32c, 65-058 Zielone Góra
94 1130 1222 0030 2046 4320 0001
na to konto należy dokonywać wpłat typu: nawiązki, świadczenia pieniężne

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Gawron - pok. 225 (II piętro)
tel.: (68) 363 53 05
fax: (68) 419 83 26
e-mail: cywilny@zary.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Siemaszko - pok. 219 (II piętro)
tel.: (68) 363 53 02
fax: (68) 419 83 27
e-mail: karny@zary.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Helena Paluch - pok. 229 (II piętro)
tel.: (68) 363 53 60
fax: (68) 419 83 29
e-mail: rodzinny@zary.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Teresa Walewska - pok. 200 (II piętro)
tel.: (68) 363 53 12
fax: (68) 419 83 30
e-mail: pracy@zary.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Julianna Kuczak - pok. 18 (parter)
tel.: (68) 363 53 50
fax: (68) 419 83 31
e-mail: kw@zary.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasta: Łęknica i Żary oraz gminy: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary