Sąd Rejonowy w Żaganiu

ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań
Woj. Lubuskie

boi@zagan.sr.gov.pl

(68) 478 49 36

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (68) 478 49 36
e-mail: boi@zagan.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Wydział V Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 14:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00 (przerwa: 12:00 - 12:15 oraz 15:00 - 16:00)
Wtorek - Piątek: 7:00 - 14:00 (przerwa: 12:00 - 12:15)

1. Dochody budżetowe:
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
89 1010 1704 0085 3022 3100 0000
(opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków)

2. Zaliczki sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
78 1130 1222 0030 2044 3820 0004
(zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe)

3. Sumy depozytowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN-22 1130 1017 0021 1002 8090 0004
USD-92 1130 1017 0021 1002 8090 0005
EUR-76 1130 1017 0021 1002 8090 0002
CHF-06 1130 1017 0021 1002 8090 0001
GBP-49 1130 1017 0021 1002 8090 0003
(zajęcia mienia, poręczenia majątkowe, wadia, depozyty sądowe)
Sumy depozytowe: (depozyty walutowe)

4. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
62 1130 1222 0030 2044 3820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Patrycja Smardzewska - pok. 3 (parter)
tel./fax: (68) 367 11 10
e-mail: cywilny@zagan.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Jolanta Ferszt - pok. 14 (II piętro)
tel.: (68) 367 11 03
fax: (68) 367 11 03
e-mail: karny@zagan.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Beata Kępa - pok. 7 (I piętro)
tel.: (68) 453 91 24
fax: (68) 453 91 25
e-mail: rodzinny@zagan.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Mariola Siczyńska - pok. 16 (II piętro)
tel.: (68) 367 11 18
e-mail: pracy@zagan.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Iwona Wyspiańska
tel.: (68) 367 11 12
fax: (68) 367 11 17
e-mail: kw@zagan.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasta: Gozdnica i Żagań oraz gminy: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań