Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

ul. plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra
Woj. Lubuskie

sad.rejonowy@zielona-gora.sr.gov.pl

(68) 419 71 33

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:45

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:45

Czytelnia Akt:
tel.: (68) 322 03 07
e-mail: czytelnia@zielona-gora.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18.00 (akta są wydawane do 17:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:45 (akta są wydawane do 14:15)

Biuro Obsługi Interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 14:45

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 7:30 - 11:00 oraz 12:00 - 16:45
Wtorek - Piątek: 7:30 - 11:00 oraz 12:00 - 14:15

Konto dochodów budżetowych:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
49 1010 1704 0015 3122 3100 0000
opłaty od pozwu, opłaty za wpisy i odpisy, kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach, pozostałe opłaty w sprawach z wyjątkiem zaliczek sądowych

Opłaty za zmiany w KRS i za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy wpłacać na Konto dochodów budżetowych.

Opłaty za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (wniosek MSIG-M1) oraz za przysłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego (wnioski MSIG-M2, MSIG-M3) składane w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń MSiG należy wpłacać na konto Ministrstwa Sprawiedliwości podanym w wyżej wymienionych wnioskach lub poniżej.
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

UWAGA !!!
Od 01.01.2015r zmiana kont sum depozytowych na:
Konto sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK
10 1130 1017 0021 1002 8890 0004
kaucje, wadia, sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym, pozostałe sumy obce przechowywane przez Sąd

Konta walutowe sum depozytowych:
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK
USD: 80 1130 1017 0021 1002 8890 0005
EUR: 64 1130 1017 0021 1002 8890 0002
CHF: 91 1130 1017 0021 1002 8890 0001
GBP: 37 1130 1017 0021 1002 8890 0003

Konto zaliczek sądowych:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
86 1010 1704 0015 3113 9800 0000
środki wnoszone przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami.
Między innymi:
zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
26 1130 1222 0030 2046 5620 0001

Wydział I Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Aneta Michałowska
tel.: (68) 322 03 32
fax: (68) 322 03 35
e-mail: cywilny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział II Karny
Kierownik Sekretariatu
Dorota Dębska
tel.: (68) 322 03 43
fax: (68) 322 03 44
e-mail: karny@zielona-gora.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Szachowska
tel.: (68) 322 03 42
- Sekcja Należności
tel./fax: (68) 322 02 33

Wydział III Rodzinny i Nieletnich
ul. plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
Kierownik Sekretariatu
Alina Stelmaszuk
tel.: (68) 325 95 08
fax: (68) 325 95 00
e-mail: rodzinny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
Kierownik Sekretariatu
Adam Noworolnik
tel.: (68) 325 95 24, (68) 325 95 23, (68) 325 95 25
fax: (68) 325 95 23
e-mail: pracy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział V Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Pitura
tel./fax: (68) 325 95 12
e-mail: gospodarczy@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział VI Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Bożena Gałat
tel.: (68) 322 03 81
fax: (68) 322 03 97
e-mail: kw@zielona-gora.sr.gov.pl
- Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
tel.: (68) 322 03 98

Wydział VII Karny
ul. plac Słowiański 5, 65-069 Zielona Góra
Kierownik Sekretariatu
Daria Walkowiak
tel.: (68) 322 03 03
fax: (68) 322 01 98
e-mail: 7-karny@zielona-gora.sr.gov.pl
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu
Marzena Nowacka
tel.: (68) 322 03 06
tel./fax: (68) 322 03 94

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Kożuchowska 8, 65-364 Zielona Góra
Kierownik Sekretariatu
Wioletta Brudło
fax: (68) 322 02 77
e-mail: krs@zielona-gora.sr.gov.pl

Wydział IX Egzekucyjny
Kierownik Sekretariatu
Beata Rojda
tel.: (68) 322 03 39
fax: (68) 322 03 40
e-mail: egzekucyjny@zielona-gora.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasto: Zielona Góra oraz gminy: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór