Sąd Rejonowy we Wschowie

ul. plac Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa
Woj. Lubuskie

sekretariat@wschowa.sr.gov.pl

(65) 540 15 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15.00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30
dyżury poniedziałkowe do 18:00 pełni Biuro Podawcze

Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 10:45 oraz 13:00 - 15:00

Konto przeznaczone na dochody budżetowe Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:
32 1010 1704 0062 1722 3100 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu: grzywny, opłaty i koszty sądowe, wpisy do sprawy
Konto bankowe dla przelewu zagranicznego
Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)
BIC (SWIFT): NBPLPLPW
IBAN: PL 32 1010 1704 0062 1722 3100 0000

Konto przeznaczone na dochody budżetowe Sądu Rejonowego we Wschowie:
14 1010 0055 4063 0050 4600 0000
na to konto należy dokonywać wpłat typu: grzywny, opłaty i koszty sądowe, wpisy do sprawy
Konto bankowe dla przelewu zagranicznego
Nazwa Banku: Narodowy Bank Polski O/O Zielona Góra (NBP)
BIC (SWIFT): NBPLPLPW
IBAN: PL 14 1010 0055 4063 0050 4600 0000

Konto sum depozytowych w zł:
72 1130 1017 0021 1002 7990 0004
na to konto należy dokonywać wpłat typu: poręczenie i zabezpieczenie majątkowe, wadia, fundusz zabezpieczenia należytego wykonania umów
Konto sum depozytowych w EURO:
29 1130 1017 0021 1002 7990 0002
Konto sum depozytowych w USD:
45 1130 1017 0021 1002 7990 0005
Konto sum depozytowych w CHF:
56 1130 1017 0021 1002 7990 0001
Konto sum depozytowych w GBP:
02 1130 1017 0021 1002 7990 0003

Konto sum na zlecenie:
73 1130 1222 0030 2039 7820 0001
na to konto należy dokonywać wpłat typu: zaliczki na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, tłumaczy, mediatorów, itp.

Fundusz świadczeń socjalnych:
89 1130 1222 0030 2039 7820 0004

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
35 1130 1222 0030 2039 7820 0006
na to konto należy dokonywać wpłat z tytułu zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych

Konto Miedzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Sądzie Okręgowym w Zielonaj Górze:
60 1130 1222 0030 2046 9820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Monika Backiel - pok. 113
tel.: (65) 540 15 29
e-mail: cywilny@wschowa.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Mazur - pok. 11
tel./fax: (65) 540 15 57
e-mail: karny@wschowa.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Anna Cader - pok. 112
tel./fax: (65) 540 15 32
e-mail: rodzinny@wschowa.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Mirosława Puchacz - pok. 3
tel.: (65) 540 15 41
e-mail: wkw@wschowa.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sprawuje nadzór nad

gminy: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa