Sąd Rejonowy w Świebodzinie

ul. Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin
Woj. Lubuskie

boi@swiebodzin.sr.gov.pl

(68) 381 94 64

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów - nieczynne do dnia 31.10.2020 roku
tel.: (68) 381 94 64, (68) 381 91 21
e-mail: boi@swiebodzin.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Biuro Podawcze: - Świebodzin
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze: - Sulechów
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:00

Sekretariaty Wydziałów: I Cywilny, II Karny, III Rodzinny i Nieletnich, IV Pracy:
Poniedziałek: 11:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 15:00

Wydziały Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 13:00 oraz 13:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 13:00 oraz 13:30 - 15:15
W każdy ostatni dzień miesiąca kasa czynna: 9:00 - 13:30

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na badania RODK)
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
15 1010 1704 0047 9222 3100 0000

Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe)
(zaliczki na biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra
82 1130 1222 0030 2045 9720 0004

Sumy depozytowe
(kaucje, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra
63 1130 1017 0021 1002 8590 0004 (waluta PLN)
36 1130 1017 0021 1002 8590 0005 (waluta USD)
20 1130 1017 0021 1002 8590 0002 (waluta EUR)
47 1130 1017 0021 1002 8590 0001(waluta CHF)
90 1130 1017 0021 1002 8590 0003(waluta GBP)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki, świadczenia pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra
66 1130 1222 0030 2045 9720 0001

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
NBP Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
35 1010 1704 0047 9218 9110 0000
BIC NBPLPLPW

Od 1 stycznia 2015 roku nie będzie możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie Sądu.

Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao SA. na następujące numery rachunków bankowych:
NUMERY KONT SUM DEPOZYTOWYCH dla wpłat dokonywanych wyłącznie gotówką.
Pekao SA: 93 1240 6957 0111 0000 0000 0905 PLN
Pekao SA: 61 1240 6957 0787 0000 0000 0176 USD
Pekao SA: 14 1240 6957 0978 0000 0000 0202 EUR
Pekao SA: 95 1240 6957 0797 0000 0000 0131 CHF
Pekao SA: 09 1240 6957 0789 0000 0000 0139 GBP
W opisie wpłaty dla wszystkich rachunków prosimy wskazywać imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy, co znacznie ułatwi przepływ informacji oraz przyspieszy załatwienie sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Adrian Szymczak - pok. 15
tel.: (68) 381 94 63
fax: (68) 381 91 45
e-mail: cywilny@swiebodzin.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Anna Dzięcioł - pok. 22
tel./fax: (68) 381 91 28, (68) 381 91 29
e-mail: karny@swiebodzin.sr.gov.pl
- Wykonanie orzeczeń - pok 26
tel./fax: (68) 381 91 50
- Sekcja ds. Wykroczeń - pok. 25
tel./fax: (68) 381 91 24

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Tołłoczko - pok. 33
tel.: (68) 381 91 35
tel./fax: (68) 381 91 34
e-mail: rodzinny@swiebodzin.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Wioleta Ziobro - pok. 2
tel./fax: (68) 381 91 25
e-mail: pracy@swiebodzin.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Zgliniecka - pok. 8
tel.: (68) 382 33 50
fax: (68) 381 91 54
e-mail: wkw@swiebodzin.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Karny w Sulechowie
Al. Niepodległości 9, Sulechów
Kierownik Sekretariatu
Marlena Radomska - pok. 6
tel.: (68) 385 35 92
fax: (68) 385 35 90
e-mail: zamiejscowy.karny@swiebodzin.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie
Kierownik Sekretariatu
Magda Maj - pok. 17
tel./fax: (68) 385 33 45
e-mail: wkw-sulechow@swiebodzin.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sprawuje nadzór nad

gminy: Babimost, Bojadła, Kargowa, Lubrza, Łagów, Skąpe, Sulechów, Szczaniec, Świebodzin, Trzebiechów i Zbąszynek