Sąd Rejonowy w Nowej Soli

ul. Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól
Woj. Lubuskie

sekretariat@nowa-sol.sr.gov.pl

(68) 356 97 30

Godziny urzędowania
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00 (przerwa: 14:00 - 15:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00
W każdy ostatni dzień miesiąca kasa sądu jest czynna od 8.00 do 13.30.

W celu sprawnego przepływu informacji oraz właściwe zakwalifikowanie opłaty, w szablonie przelewu należy wskazać:
- imię i nazwisko /nazwa firmy/,
- wydział, którego wpłata dotyczy,
- sygnatura akt sprawy,
- numer karty dłużnika
UWAGA! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Dochody budżetowe
(opłaty sądowe od wniosków, wpisy, apelacje, koszty sądowe, grzywny, odpisy postanowień i wyroków)
Narodowy Bank Polski
91 1010 1704 0046 7522 3100 0000

Zaliczki sądowe
(zaliczki na wydatki biegłych sądowych, tłumaczy, kuratorów, czynności sądowe)
Narodowy Bank Polski
31 1010 1704 0046 7513 9800 0000

Sumy depozytowe
(sumy obce, sumy sporne w postępowaniu sądowym, kaucje, poręczenia i wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(wpłaty w PLN) 57 1130 1017 0021 1002 8990 0004
(wpłaty w EUR) 14 1130 1017 0021 1002 8990 0002
(wpłaty w USD) 30 1130 1017 0021 1002 8990 0005
(wpłaty w CHF) 41 1130 1017 0021 1002 8990 0001
(wpłaty w GBP) 84 1130 1017 0021 1002 8990 0003

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
31 1130 1222 0030 2046 8520 0001

Wydział I Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Marta Nowak - pok.302 (II Piętro)
tel.: (68) 356 97 17
fax: (68)-388 09 52
e-mail: cywilny@nowa-sol.sr.gov.pl

Wydział II Karny
Kierownik Seretariatu
Monika Słobodzian - pok. 104 (parter)
tel.: (68) 356 97 06
fax: (68) 388 09 48
e-mail: karny@nowa-sol.sr.gov.pl

Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Dorota Sobisiak - pok. 5 (parter)
tel.: (68) 356 97 11
fax: (68) 356 97 12
e-mail: rodzinny@nowa-sol.sr.gov.pl

Wydział IV Pracy
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Repuła - pok. 300 (II piętro)
tel.: (68) 356 97 20
fax: (68) 356 97 19
e-mail: pracy@nowa-sol.sr.gov.pl

Wydział V Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Maria Petela - pok. 207 (I piętro)
tel.: (68) 356 97 22
fax: (68) 388 09 41
e-mail: ksiegi@nowa-sol.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasto: Nowa Sól oraz gminy: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko