Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie
Woj. Lubuskie

biuro.podawcze@krosno-odrz.sr.gov.pl

(68) 383 99 10

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
nie dotyczy Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie
Poniedziałek: 9:00 - 12:00 oraz 15:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
49 1010 1704 0019 1922 3100 0000- opłaty od pozwu - opłaty za wpisy - kary, grzywny i koszty sądowe w sprawach - pozostałe opłaty w sprawach

Konta sum depozytowych:
- kaucje, wadia - sumy stanowiące przedmiot sporu otrzymane w związku z postępowaniem sądowym - pozostałe sumy obce przechowywane przez Sąd
BGK O/Zielona Góra
PLN – 66 1130 1017 0021 1002 8390 0004
USD – 39 1130 1017 0021 1002 8390 0005
EUR – 23 1130 1017 0021 1002 8390 0002
CHF – 50 1130 1017 0021 1002 8390 0001
GBP – 93 1130 1017 0021 1002 8390 0003

Konto zaliczek sądowych:
BGK O/Zielona Góra
45 1130 1222 0030 2045 3920 0005
- środki wnoszone przez strony w postępowaniach prowadzonych na podstawie Kpc w celu finansowania czynności połączonych z wydatkami. Między innymi: - zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza itp.

Konto Funduszu Postpenitencjarnego:
BGK O/Zielona Góra
56 1130 1222 0030 2045 3920 0001- zasądzone świadczenia pieniężne i nawiązki

I Wydział Cywilny
po Kierownik Sekretariatu
Dorota Wiciejewska - pok. 120
tel.: (68) 410 88 21
fax: (68) 410 88 34
e-mail: cywilny@krosno-odrz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Nowak - pok. 3
tel.: (68) 410 88 41
fax: (68) 410 88 35
e-mail: karny_2@krosno-odrz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Irena Kolińska - pok. 123
tel.: (68) 410 88 61
fax: (68) 410 88 36
e-mail: rodzinny@krosno-odrz.sr.gov.pl

IV Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Gubinie
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Bronowska - pok. 24
tel.: (68) 359 04 00
fax: (68) 359 04 04
e-mail: karny_7@krosno-odrz.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Monika Korabiec - pok. 23
tel.: (68) 410 89 23
fax: (68) 410 89 37
e-mail: ksiegi.k@krosno-odrz.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie
Kierownik Sekretariatu
Anna Kotońska - pok. 04
tel.: (68) 359 04 12
e-mail: ksiegi.g@krosno-odrz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sprawuje nadzór nad

miasto: Gubin oraz gminy: Bobrowice, Bytnica, Cybinka, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo