Sąd Rejonowy w Złotowie

ul. Konopnickiej 15, 77-400 Złotów
Woj. Wielkopolskie

informacja@zlotow.sr.gov.pl

(67) 264 28 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Interesantów:
tel.: (67) 264 28 00
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel.: (67) 264 28 00
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
- rachunki dochodów budżetowych Sądu Rejonowego w Złotowie
(koszty i opłaty sądowe, kary grzywny)
I Wydział Cywilny - 65 1010 0055 1303 0050 3600 0000
II Wydział Karny - 11 1010 0055 1303 0050 3600 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 81 1010 0055 1303 0050 3600 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 54 1010 0055 1303 0050 3600 0004

- rachunek wydatków Sądu Okręgowego w Poznaniu
96 1010 1469 0081 7822 3000 0000

- rachunek zaliczek Sądu Okręgowego w Poznaniu
(sumy na zlecenie, zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

- rachunek depozytów Sądu Okręgowego w Poznaniu
(kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy depozytowe)
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

- rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(świadczenia pieniężne i nawiązki)
14 1130 1088 0001 3121 1720 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Alicja Sorowiak - pok. 112 (I piętro)
tel.: (67) 264 28 10
fax: (67) 264 28 91
e-mail: cywilny@zlotow.sr.gov.pl

II Wydział karny
Kierownik sekretariatu
Bożena Musiał - pok. 9 (parter)
tel.: (67) 264 28 20
fax: (67) 264 28 92
e-mail: karny@zlotow.sr.gov.pl

Windykacja Należności Sądowych
pok. 102
tel.: (67) 264 28 02
fax: (67) 264 28 96
e-mail: karny@zlotow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Barbara Olszewska - pok. 209 (II piętro)
tel.: (67) 264 28 30
fax: (67) 264 28 93
e-mail: rodzinny@zlotow.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Eliza Sikorska - pok. 12 (parter)
tel.: (67) 264 28 40
fax: (67) 264 28 94
e-mail: ksiegiwieczyste@zlotow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Złotów oraz gminy: Jastrowie, Krajenka, Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów