Sąd Rejonowy we Wrześni

ul. Jana Pawła II 10, 62-300 Września
Woj. Wielkopolskie

informacja@wrzesnia.sr.gov.pl

(61) 436 90 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
Każdego ostatniego dnia miesiąca kasa czynna do godz. 13:00
Ostatni roboczy dzień roku - kasa nieczynna

Konta dochodów budżetowych (opłaty sądowe, koszty sądowe, wpisy, grzywny):
- I Wydział Cywilny: NBP O/ Poznań 15 1010 0055 1303 0050 3700 0000
- II Wydział Karny: NBP O/ Poznań 58 1010 0055 1303 0050 3700 0002
- III Wydział Rodzinny i Nieletnich: NBP O/ Poznań 31 1010 0055 1303 0050 3700 0003
- IV Wydział Ksiąg Wieczystych: NBP O/ Poznań 04 1010 0055 1303 0050 3700 0004

Konto sum na zlecenie(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków:
NBP O/Poznań 83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

Konto sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia):
BGK O/Poznań 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (świadczenia / nawiązki):
BGK O/Poznań 14 1130 1088 0001 3121 1720 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Arleta Dutkiewicz - pok. 32 (III piętro)
tel.: (61) 436 90 11
fax: (61) 436 90 10
e-mail: wydzial.cywilny@wrzesnia.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Renata Kurek - pok. 16 (I piętro)
tel.: (61) 436 90 21, (61) 436 90 25
fax: (61) 436 90 20
e-mail: wydzial.karny@wrzesnia.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Wojtysiak - pok. 24 (II piętro)
tel.: (61) 436 90 31
fax: (61) 436 90 30
e-mail: wydzial.rodzinny@wrzesnia.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Patrycja Samelak-Kosmala - pok. 2 (parter)
tel.: (61) 436 90 41, (61) 436 90 42
fax: (61) 436 90 40
e-mail: wydzial.kw@wrzesnia.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Kołaczkowo, Kostrzyn, Miłosław, Nekla i Września