Sąd Rejonowy w Wolsztynie

ul. Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn
Woj. Wielkopolskie

administracja@wolsztyn.sr.gov.pl

(68) 420 23 01

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
tel.: (68) 420 23 01
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych - wpisy, opłaty koszty sądowe, grzywna
18 1010 0055 1303 0050 3500 0000
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

Mikrorachunki przypisane do poszczególnych wydziałów orzeczniczych sądu:
I Wydział Cywilny
18 1010 0055 1303 0050 3500 0000
II Wydział Karny
61 10100055 1303 0050 3500 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
34 1010 0055 1303 0050 3500 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
07 1010 0055 1303 0050 3500 0004
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

Konto sum na zlecenie - zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu : "PL"

Konta sum depozytowych - poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów - prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań:
SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
KONTO W WALUCIE PLN :
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
KONTO W WALUCIE EURO:
25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
KONTO W WALUCIE USD :
41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
KONTO W WALUCIE CHF:
52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
KONTO W WALUCIE GBP:
95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

Od dnia 1 stycznia 2015 roku nie ma możliwości wpłat sum depozytowych w kasie sądu.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Barska - pok. 13, 16 (budynek A, I piętro)
tel.: (68) 420 23 06, (68) 420 23 07, (68) 420 23 09
fax: (68) 347 58 20
e-mail: cywilny@wolsztyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Poniatowskiego 5, 64 - 200 Wolsztyn
Kierownik Sekretariartu
Urszula Rawecka - pok. 5, 9, 10 (budynek B, I piętro)
tel.: (68) 420 23 13, (68) 420 23 14, (68) 420 23 15, (68) 420 23 16
fax: (68) 420 23 49, (68) 347 58 33
e-mail: karny@wolsztyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Flaczyńska - pok. 7 (budynek A, parter)
tel.: (68) 420 23 19, (68) 420 23 20
fax: (68) 347 58 10
e-mail: rodzinny@wolsztyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Poniatowskiego 5, 64 - 200 Wolsztyn
Kierownik Sekretariatu
Honorata Kurosz - pok. 1, 3, 4 (budynek B, parter)
tel.: (68) 420 23 22, (68) 420 23 23, (68) 420 23 24
fax: (68) 347 58 36
e-mail: ksiegiwieczyste@wolsztyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn