Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią

ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią
Woj. Kujawsko-Pomorskie

sad@naklo.sr.gov.pl

(52) 386 78 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30

UWAGA : Przy wpłatach na konta bankowe należy podać w tytule przelewu sygnaturę akt sprawy lub informację o wydziale w którym prowadzona jest sprawa

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, grzywny, opłaty, koszty sądowe):
NBP O/O Bydgoszcz 62 1010 0055 1103 0050 0600 0000

Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami P
UWAGA: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki)
56 1010 1078 0004 0413 9800 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wpłacane przez strony na koszty postępowania sądowego):
47 1130 1017 0021 1000 3790 0004
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Depozyty walutowe (EUR)
04 1130 1017 0021 1000 3790 0002
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia pieniężne na rzecz funduszu)
68 1130 1075 0002 6134 8820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Wioletta Borowicka-Reinke - pok. 3
tel./fax: (52) 386 78 12
e-mail: wydzial1@naklo.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Anna Zwolińska - pok. 115
tel./fax: (52) 386 78 14
e-mail: wydzial2@naklo.sr.gov.pl
- Ewidencja Należności
Iwona Matusiak - pok. 27
tel.: (52) 386 78 19

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Dorota Borońska - pok. 10
tel./fax: (52) 386 78 10
e-mail: wydzial3@naklo.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Chmielewska - pok. 18
tel./fax: (52) 386 78 20, (52) 386 78 46
e-mail: wydzial4@naklo.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sprawuje nadzór nad

gminy: Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki i Sicienko