Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej

ul. Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wielkopolska
Woj. Wielkopolskie

admin@srodawlkp.sr.gov.pl

(61) 628 49 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
Ostatni dzień roboczy miesiąca: 8:00 - 13:00
Ostatni dzień roboczy roku: kasa nieczynna

1.Mikrorachunki dochodów budżetowych Wydziałów Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej (wpisy, opłaty sądowe, grzywny)
I Wydział Cywilny 68 1010 0055 1303 0050 3400 0000
II Wydział Karny 14 1010 0055 1303 0050 3400 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 84 1010 0055 1303 0050 3400 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych 30 1010 0055 1303 0050 3400 0005

2. Rachunek sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
NBP O/O Poznań
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

3. Rachunki depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia należności)
PLN 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
USD 41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
EUR 25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
CHF 52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
GBP 95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

4. Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
14 1130 1088 0001 3121 1720 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Tomaszewska - pok. 19 (I piętro)
tel.: (61) 628 49 15, (61) 628 49 14
fax: (61) 628 49 47
e-mail: cywilny.srsroda@srodawlkp.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Natalia Gronowska - pok. 15 (I piętro)
tel.: (61) 628 49 17
fax: (61) 628 49 34
e-mail: karny@srodawlkp.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Bożena Stołowska - pok. 21 (I piętro)
tel.: (61) 628 49 41
fax: (61) 628 49 49
e-mail: rodzinny@srodawlkp.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Kazyaka - pok. 9 (parter)
tel.: (61) 628 49 18
fax: (61) 628 49 44
e-mail: ksiegi.wieczyste@srodawlkp.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Dominowo, Kleszczewo, Kórnik, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Środa Wielkopolska i Zaniemyśl