Sąd Rejonowy w Śremie

ul. Franciszkańska 4, 63-100 Śrem
Woj. Wielkopolskie

administracja@srem.sr.gov.pl

(61) 282 14 10

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Sekretariaty Sądowe:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych i sali przeglądowej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Konta bankowe:
Rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski o/Poznań
Rachunek dochodów budżetowych
I Wydział Cywilny 21 1010 0055 1303 0050 3300 0000
II Wydział Karny 64 1010 0055 1303 0050 3300 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 37 1010 0055 1303 0050 3300 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 10 1010 0055 1303 0050 3300 0004

Rachunek sum na zlecenie 83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
Dla powyższych rachunków:
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL”

Rachunki prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań
Rachunki depozytowe
PLN 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
USD 41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
EUR 25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
CHF 52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
GBP 95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Joanna Cubal - pok. 15, 19, 20 (I piętro)
tel.: (61) 282 14 11, (61) 282 14 12, (61) 282 14 13
fax: (61) 282 14 19
e-mail: wydzial1@srem.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Zagórska - pok. 18 (I piętro)
tel.: (61) 282 14 20, (61) 282 14 21, (61) 282 14 22
fax: (61) 282 14 29
e-mail: wydzial2@srem.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Mirosława Głochowiak - pok. 13 (I piętro)
tel.: (61) 282 14 30, (61) 282 14 31
fax: (61) 282 14 39
e-mail: wydzial3@srem.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Patrycja Jakubiak - pok. 9
tel.: (61) 282 14 40, (61) 282 14 42
fax: (61) 282 14 49
e-mail: wydzial4@srem.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem