Sąd Rejonowy w Szamotułach

al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły
Woj. Wielkopolskie

adm@szamotuly.sr.gov.pl

(61) 292 19 13

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (61) 667 47 00, (61) 667 47 01
e-mail: boi@szamotuly.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Konta bankowe:
Konto dochodów budżetowych:
wpisy, opłaty, koszty, grzywna
NBP O/O Poznań 59 1010 1469 0015 0222 3100 0000
W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.

Konto sum na zlecenie:
zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków, opłaty w kwocie 5zł za wpisy dokonane w rejestrze spadkowym należne Krajowej Radzie Notarialnej
NBP O/O Poznań 96 1010 1469 0015 0213 9800 0000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
19 1130 1088 0001 3117 5820 0001

Od 1 stycznia 2015r., nie ma możliwości realizowania wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie sądu. W związku z powyższym należy realizować wyłącznie na niżej podane rachunki bankowe przydzielone przez bank BGK

Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach pośrednika kasowego - Banku Pocztowym na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
18 1320 0022 0336 0000 0000 0945

Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN, EUR, CHF, GBP), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach Banku Pekao S.A. na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
40 1240 6957 0111 0000 0000 1762 PLN
05 1240 6957 0789 0000 0000 0308 GBP
21 1240 6957 0797 0000 0000 0299 CHF
17 1240 6957 0978 0000 0000 0439 EUR

UWAGA:
W tytule wpłaty proszę podać: Sąd Rejonowy w Szamotułach – do sprawy ... tu wymienić ..., za co ... tu wymienić ... .

Konto sum depozytowych
poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe
BGK Oddział w Poznaniu
77 1130 1017 0021 1000 1790 0004 PLN
50 1130 1017 0021 1000 1790 0005 USD
34 1130 1017 0021 1000 1790 0002 EUR
61 1130 1017 0021 1000 1790 0001 CHF
07 1130 1017 0021 1000 1790 0003 GBP

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Węglorz - pok. 234 (I piętro)
tel.: (61) 667 47 15, (61) 667 47 14
fax: (61) 667 47 19
e-mail: w.cywilny@szamotuly.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Dorota Horak - pok. 218 (I piętro)
tel.: (61) 667 47 20, (61) 667 47 21
fax: (61) 292 50 71, (61) 667 47 29
e-mail: w.karny@szamotuly.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Mariola Skowron - pok. 316 (II piętro)
tel.: (61) 667 47 30, (61) 667 47 33
fax: (61) 667 47 34
e-mail: w.rodzinny@szamotuly.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Lidia Jaskuła - pok. 144 (parter)
tel.: (61) 667 47 51
fax: (61) 667 47 59
e-mail: wkw@szamotuly.sr.gov.pl
- Odpisy i czytelnia ksiąg wieczystych
tel.: (61) 667 47 00

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie
ul. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód
Kierownik Sekretariatu
Dorota Jasiak - pok. 3 (I piętro)
tel.: (61) 667 47 61, (95) 748 40 16
fax: (61) 667 47 64
e-mail: zwkw.miedzychod@szamotuly.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Obrzycko oraz gminy: Chrzypsko Wielkie, Duszniki, Kaźmierz, Kwilcz, Międzychód, Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Rokietnica, Sieraków, Szamotuły i Wronki