Sąd Rejonowy w Rawiczu

ul. Ignacego Buszy 1, 63-900 Rawicz
Woj. Wielkopolskie

administracja@rawicz.sr.gov.pl

(65) 521 44 51

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (od godz. 15:00 w sekretariatach wydziałów)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:30
Ostatni dzień roboczy miesiąca: 7:30 - 13:00
Ostatni dzień roboczy roku: nieczynna

Rachunek dochodów budżetowych - mikrorachunki: opłaty i koszty sądowe
I Wydział Cywilny 71 1010 0055 1303 0050 3200 0000
II Wydział Karny 17 1010 0055 1303 0050 3200 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 87 1010 0055 1303 0050 3200 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 60 1010 0055 1303 0050 3200 0004

Rachunek sum na zlecenie: zaliczki na wynagrodzenie biegłego, kuratora,
ogłoszenie w prasie, na wizję, opłata na rejestr spadkowy itp.
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL”
Rachunki prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
14 1130 1088 0001 3121 1720 0001
Rachunek depozytowy: zabezpieczenie na poczet kary grzywny, poręczenie
majątkowe, naprawienie szkody, złożenie do depozytu sądowego:
Waluta PLN 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
SWIFT: GOSKPLPW IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL”

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Pawlaczyk - pok. 201 (II piętro)
tel.: (65) 521 44 68, (65) 521 44 66, (65) 521 44 67
fax: (65) 545 35 86
e-mail: cywilny@rawicz.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Krawczyk - pok. 200 (II piętro)
tel.: (65) 521 44 65, (65) 521 44 63
fax: (65) 545 23 13
e-mail: karny@rawicz.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Patrycja Kozłowska - pok. 203 (II piętro)
tel.: (65) 521 44 69, (65) 521 44 70
fax: (65) 521 44 97
e-mail: rodzinny@rawicz.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Lucyna Till - pok. 7 (parter)
tel.: (65) 521 44 55, (65) 521 44 54, (65) 521 44 57, (65) 521 44 56
fax: (65) 521 44 98
e-mail: ksiegi@rawicz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław i Rawicz