Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Woj. Wielkopolskie

informacja@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

(61) 666 08 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00 (w związku z zarządzeniem nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto aktualnie do godziny 15:30)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
ul. Młyńska 1a - pok. 42, ul. Dożynkowa 9H
Poniedziałek: 7:45 - 18:00 (w związku z zarządzeniem nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto obsługa interesantów odbywa się do godziny 15:15)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15
(przerwa: 11:00 - 11:15 oraz 13:00 - 13:15)

Punkt Informacyjny:
ul. Młyńska 1a - pok. 45
Poniedziałek: 7:45 - 18:00 (w związku z zarządzeniem nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto obsługa interesantów odbywa się do godziny 15:15)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Czytelnia Akt:
pok. 46
Poniedziałek: 7:45 - 18:00 (w związku z zarządzeniem nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto obsługa interesantów odbywa się do godziny 15:15)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Zamówienia na akta złożone w Czytelni Akt od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00 realizowane będą w następnym dniu. (Uwaga! W związku z zarządzeniem nr 38/2020 nastąpiła zmiana w sposobie zamawiania akt i realizacji zamówień na akta.)

Godziny przyjęć interesantów w Sekretariatach Wydziałów:
Poniedziałek - Piątek: 7:45 - 15:30 (w związku z zarządzeniem nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto nie jest prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 11:30 - 17:30 (przerwa: 14:15 - 14:30) - w związku z zarządzeniem nr 38/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto obsługa interesantów odbywa się w godzinach 8:30 do 14:30.
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30 (przerwa: 11:30 - 11:45)

W pozostałych godzinach wpłaty można realizować za pośrednictwem opłatomatu.

konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
Bank NBP O/O w Poznaniu
Wydziały Cywilne (Wydział I Cywilny, Wydział VII Cywilny)
34 1010 0055 3843 0041 9700 0001
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydział II Cywilny
07 1010 0055 3843 0041 9700 0002
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydziały Karne (Wydział III Karny, Wydział VIII Karny)
77 1010 0055 3843 0041 9700 0003
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
50 1010 0055 3843 0041 9700 0004
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

V Wydział Ksiąg Wieczystych
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej - sprawdź właściwość)
23 1010 0055 3843 0041 9700 0005
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej - sprawdź właściwość)
93 1010 0055 3843 0041 9700 0006
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
55 1010 0055 3843 0041 9700 0011
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Wydziały Gospodarcze (Wydział X Gospodarczy, Wydział XII Gospodarczy)
12 1010 0055 3843 0041 9700 0009
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Oddział Finansowy
06 1010 0055 3843 0041 9700 0020
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Konto bankowe dla płatności za odpisy ksiąg wieczystych:
93 1010 0055 3843 0041 9700 0006 Bank NBP O/O w Poznaniu

W przypadku braku możliwości wskazania wydziału przelewy dotyczące opłat należy kierować na konto Oddziału Finansowego

Informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiona została nowa platforma internetowa służąca dokonywaniu opłat sądowych online. Jej celem jest znaczne przyspieszenie procesu wnoszenia opłat oraz zwiększenie oszczędności czasu i pieniędzy w stosunku do obecnego systemu płacenia w kasach sądowych. Więcej informacji dostępnych na platformie pod adresem https://oplaty.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie.

konto sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym)
41 1010 1469 0071 6813 9800 0000
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

konto sum depozytowych (wadia, poręczenia majątkowe)
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu, ul. Składowa 5:

89 1130 1017 0021 1000 0990 0004 PLN
62 1130 1017 0021 1000 0990 0005 USD
46 1130 1017 0021 1000 0990 0002 EUR
73 1130 1017 0021 1000 0990 0001 CHF
19 1130 1017 0021 1000 0990 0003 GBP

Kod SWIFT: GOSKPLPW
Kod IBAN: PL
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski lub wartość przedmiotu sporu)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz tego funduszu)
96 1130 1088 0001 3100 2520 0010 PLN

I Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Szymoniak - pok. 218
tel.: (61) 468 26 33
fax: (61) 468 26 28
e-mail: wydzial1@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Polus - pok. 227
tel.: (61) 468 26 42
fax: (61) 468 26 49
e-mail: wydzial2@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

III Wydział Karny
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Dańszczak - pok. 336
tel.: (61) 468 26 61, (61) 468 26 62
fax: (61) 468 26 69
e-mail: wydzial3@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Łykowska - pok. 138
tel.: (61) 468 26 82
fax: (61) 468 26 87
e-mail: wydzial4@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kaszkowiak - pok. 38
tel.: (61) 666 08 50 nr wew. 4
fax: (61) 468 27 14
e-mail: wydzial5@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Weronika Sós - pok. 26
tel.: (61) 666 08 50 nr wew. 5
fax: (61) 468 27 40
e-mail: wydzial6@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

VII Wydział Cywilny
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Beata Frankiewicz - pok. 204
tel.: (61) 468 27 62
fax: (61) 468 27 69
e-mail: wydzial7@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

VIII Wydział Karny
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Filipiak - pok. 232
tel.: (61) 468 27 90
fax: (61) 468 27 92
e-mail: wydzial8@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

X Wydział Gospodarczy
ul. Dożynkowa 9h, 61-675 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Suszfalak - pok. 10
tel.: (61) 468 28 13
fax: (61) 468 28 24
e-mail: wydzial10@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
Kierownik Sekretariatu
Beata Piątkowska - pok. 320
tel.: (61) 666 08 50 nr wew. 3
fax: (61) 468 28 87
e-mail: wydzial11@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy
ul. Młyńska 16, 61-729 Poznań (Budynek Temida)
Kierownik Sekretariatu
Zofia Płótniak - pok. 210
tel.: (61) 468 29 19
fax: (61) 468 29 07
e-mail: wydzial12@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Stare Miasto oraz gmin Murowana Goślina i Suchy Las