Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań
Woj. Wielkopolskie

boi@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

(61) 640 90 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Punkt Informacyjny:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych oraz Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego:
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Kasa Sądu:
Punkt kasowy w budynku przy Al. Marcinkowskiego 32:
Poniedziałek: 7:45 - 17:45 (przerwa: 11:30 - 11:50)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15 (przerwa: 11:30 - 11:50)

Punkt kasowy prowadzony przez agencję bankową - w holu budynku przy ul. Chlebowej 4/8:
Poniedziałek: 7:30 - 17:50
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:20

przy wyborze numerów kont bankowych należy uwzględnić właściwy Wydział, w którym toczy się (lub będzie złożona) sprawa, z uwzględnieniem właściwości miejscowej i rzeczowej).

konto dochodów budżetowych (wpisy, opłaty, koszty, grzywny)
Bank NBP O/O w Poznaniu

I Wydział Cywilny
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
67 1010 0055 3853 0041 9600 0001
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. I Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

II Wydział Cywilny
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
40 1010 0055 3853 0041 9600 0002
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. II Co 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

III Wydział Karny
13 1010 0055 3853 0041 9600 0003
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. III K 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
83 1010 0055 3853 0041 9600 0004
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. IV RNs 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

V Wydział Cywilny
(opłaty należy uiszczać według właściwości miejscowej i rzeczowej)
56 1010 0055 3853 0041 9600 0005
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. V Nc 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

VI Wydział Karny
29 1010 0055 3853 0041 9600 0006
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VI K 123/16, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
02 1010 0055 3853 0041 9600 0007
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VII RZ 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

Numer konta dla opłat za zaświadczenia i odpisy z Rejestru Zastawów
02 1010 0055 3853 0041 9600 0007

Wnioski w zakresie zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów należy składać tylko osobiście !

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
72 1010 0055 3853 0041 9600 0008

Właściwość miejscowa: Luboń, Poznań, Puszczykowo oraz gminy: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne

(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. VIII KRS 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
45 1010 0055 3853 0041 9600 0009
(W polu tytułem proszę podać sygnaturę sprawy np. IX KRS 123/16/1, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania np. XYZ sp. z o.o. p-ko Jan Kowalski)

Uzyskiwanie Informacji z Ekspozytury Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów przy Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - tel. 61 64 09 000

Numer konta dla opłat za zaświadczenia i odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
45 1010 0055 3853 0041 9600 0009

Wnioski w zakresie zaświadczeń i odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego należy składać tylko osobiście !

Oddział Finansowy
39 1010 0055 3853 0041 9600 0020

49 10101469 0071 7113 9800 0000 - sumy na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, na poczet spisu z inwentarza)

Kod BIC Banku NBP Oddział w Poznaniu : NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

Informujemy, iż wpłaty i wypłaty bezgotówkowe w walucie obcej bank NBP realizuje przeliczając wartość waluty na złoty wg tabeli kursów NBP.

86 1130 1017 0021 1000 1190 0004 - sumy depozytowe PLN (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
43 1130 1017 0021 1000 1190 0002 - sumy depozytowe EUR (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
59 1130 1017 0021 1000 1190 0005 - sumy depozytowe USD (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
70 1130 1017 0021 1000 1190 0001 - sumy depozytowe CHF (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)
16 1130 1017 0021 1000 1190 0003 - sumy depozytowe GBP (poręczenia, kaucje, depozyty, wadia)

22 11301088 0001 3100 9620 0007 - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu)

Kod BIC Banku BGK Oddział w Poznaniu : GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski "PL"

PRZY KAŻDEJ WPŁACIE PROSIMY WPISAĆ SYGNATURĘ AKT SPRAWY, NR KD, NR NF, IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO ORAZ KOGO DOTYCZY WPŁATA.

I Wydział Cywilny
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
Kierownik Sekretariatu
Beata Frątczak - pok 334
tel.: (61) 647 36 37
e-mail: wydzial1@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
Kierownik Sekretariatu
Anna Róg-Górska - pok. 309
tel.: (61) 647 36 55
e-mail: wydzial2@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

III Wydział Karny
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Misiak - pok. 329
tel.: (61) 647 36 64
e-mail: wydzial3@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
Kierownik Sekretariatu
Violetta Olszyna - pok. 122
tel.: 61 647 36 82
e-mail: wydzial4@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

V Wydział Cywilny
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Duda - pok. 318
tel.: (61) 647 36 96
e-mail: wydzial5@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

VI Wydział Karny
61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego 32
Kierownik Sekretariatu
Monika Michalak - pok. 326
tel.: (61) 647 37 06
e-mail: wydzial6@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

VII Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
Kierownik Sekretariatu
Anna Stanicka - pok. 304
tel.: (61) 647 37 30
e-mail: wydzial7@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Weber - pok. 227
tel.: (61) 647 37 35
e-mail: wydzial8@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
61-003 Poznań, ul. Chlebowa 4/8
Kierownik Sekretariatu
Ilona Strapagiel - pok. 326
tel.: (61) 647 37 76
e-mail: wydzial9@poznan-nowemiasto.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Czerwonak i Swarzędz