Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań
Woj. Wielkopolskie

boi@poznan-grunwald.sr.gov.pl

(61) 658 52 20

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
ul. Kamiennogórska 26
tel.: (61) 658 51 47
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią:
ul. Kamiennogórska 26
tel.: (61) 658 52 20, (61) 628 97 00, (61) 628 97 30
e-mail: boi@poznan-grunwald.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:45 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach wydziałów:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
ul. Kamiennogórska 26
Poniedziałek: 7:40 - 17:00 (przerwa: 12:00 - 12:20)
Wtorek - Piątek: 7:40 - 15:00 (przerwa: 12:00 - 12:20)

dla wpłat z tytułu:
dochodów budżetowych (opłaty sądowe, wpisy, koszty, grzywny):
NBP O/O Poznań Nr 79 10101469 0071 8422 3100 0000

sum na zlecenie (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy, wpłaty za wpis do Rejestru Spadkowego):
NBP O/O Poznań Nr 19 10101469 0071 8413 9800 0000

Kod BIC Banku NBP: NBPLPLPW,
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL".

Informujemy, że wpłaty i wypłaty bezgotówkowe w walucie obcej Bank NBP realizuje przeliczając wartość waluty na złote wg. tabeli kursów NBP.

sum depozytowych - (poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty, wadia, grzywny Fundusz Pracy):
39 1130 1017 0021 1000 1090 0004 PLN
12 1130 1017 0021 1000 1090 0005 USD
93 1130 1017 0021 1000 1090 0002 EUR
23 1130 1017 0021 1000 1090 0001 CHF
66 1130 1017 0021 1000 1090 0003 GBP
Kod SWIFT: GOSKPLPW
Kod IBAN: PL

Wszystkie rachunki sum depozytowych prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Poznaniu ul. Składowa 5

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.01.2015r kasa Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu nie będzie realizować wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych. Wpłat środków na konta depozytowe należy dokonywać przelewem na wskazane numery rachunków bankowych.

PRZY KAŻDEJ WPŁACIE PROSIMY WPISAĆ SYGNATURĘ AKT SPRAWY, NR KD, IMIĘ I NAZWISKO WPŁACAJĄCEGO.

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym
BGK o/Poznań Nr 39 1130 1088 0001 3100 3820 0006

*Przy każdej wpłacie należy podać sygnaturę sprawy NF*

Wydział I Cywilny
60-179 Poznań, ul.Kamiennogórska 26
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Dobrzańska - pok. 3.17
tel.: (61) 658 50 62
fax: (61) 628 97 10
e-mail: wydzial1@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Wydział II Cywilny
60-179 Poznań, ul.Kamiennogórska 26
Kierownik Sekretariatu
Monika Walendowska - pok. 2.33
tel.: (61) 658 51 85, (61) 658 50 09
fax: (61) 628 97 11
e-mail: wydzial2@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Wydział III Karny
60-179 Poznań, ul. Kamiennnogórska 26
Kierownik Sekretariatu
Paulina Wower - pok. 2.03
tel.: (61) 658 51 34
fax: (61) 628 97 12
e-mail: wydzial3@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Wydział IV Rodzinny i Nieletnich
60-923 Poznań, ul. Wawrzyniaka 40
Kierownik sekretariatu
Justyna Hoffa - pok. 228
tel.: (61) 647 37 99
fax: (61) 628 97 16
e-mail: wydzial4@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Wydział V Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
60-179 Poznań ul.Kamiennogórska 26
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Krawczak - pok. 4.20
tel.: (61) 658 51 00
fax: (61) 628 97 13
e-mail: wydzial5@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Wydział VIII Karny
60-179 Poznań, ul. Kamiennogórska 26
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Gromek
tel.: (61) 658 51 15
fax: (61) 628 97 15
e-mail: wydzial8@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Wydział IX Cywilny
60-179 Poznań, ul. Kamiennogórska 26
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Dzieciątkowska - pok. 3.06
tel.: (61) 647 44 81
fax: (61) 628 97 17
e-mail: wydzial9@poznan-grunwald.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Poznań w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Grunwald i Jeżyce oraz gmin: Dopiewo, Komorniki i Tarnowo Podgórne