Sąd Rejonowy w Mogilnie

ul. Sądowa 21 , 88-300 Mogilno
Woj. Kujawsko-Pomorskie

administracja@mogilno.sr.gov.pl

(52) 315 97 34

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30 (dyżur: 15:30 - 18:00)
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
przyjmują interesantów co najmniej przez 7 godzin w czasie urzędowania sądu
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
(przerwa: 11:00 - 11:20)

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy i opłaty):
40 1010 0055 1103 0050 5300 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL
UWAGA: Zapłata grzywien i kosztów sądowych odbywa się na indywidualne konto podawane w wezwaniu do zapłaty, które jest wysyłane do dłużnika.

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wpłacane przez strony na koszty postępowania sądowego):
56 1010 1078 0004 0413 9800 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia):
47 1130 1017 0021 1000 3790 0004
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Depozyty walutowe (EUR)
04 1130 1017 0021 1000 3790 0002
Informacja dla przelewów zagranicznych
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia pieniężne na rzecz funduszu)
68 1130 1075 0002 6134 8820 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Izabela Sobczyk - pok. 13 (I piętro)
tel.: (52) 315 97 08
fax: (52) 315 97 09
e-mail: i.sobczyk@mogilno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Iwona Hajduk - pok. 17 (I piętro)
tel.: (52) 315 97 45, (52) 315 97 44,
fax: (52) 315 97 09
e-mail: i.hajduk@mogilno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Holak - pok. 11 (parter)
tel.: (52) 315 97 47
fax: (52) 315 97 09
e-mail: k.holak@mogilno.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Paweł Lukstaedt - pok. 3 (parter)
tel.: (52) 315 97 07
fax: (52) 315 97 09
e-mail: p.lukstaedt@mogilno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sprawuje nadzór nad

gminy: Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno i Strzelno