Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu

ul. plac Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl
Woj. Wybierz wojewodztwo

boi@ntomysl.so.gov.pl

(61) 628 49 60

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - 8:30 - 15:30 (od 15:30 w Sekretariatach Wydziałów)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Konta bankowe:
Konta dochodów budżetowych - wpisy, opłaty koszty sądowe, grzywny
I Wydział Cywilny
74 1010 0055 1303 0050 3000 0000
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

II Wydział Karny
20 1010 0055 1303 0050 3000 0002
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
90 1010 0055 1303 0050 3000 0003
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
63 1010 0055 1303 0050 3000 0004
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"

Konto sum na zlecenie - zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu : "PL"

Konta sum depozytowych - poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów - prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Poznań:
SWIFT: GOSKPLPW
IBAN: tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu "PL"
KONTO W WALUCIE PLN :
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
KONTO W WALUCIE EURO:
25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
KONTO W WALUCIE USD :
41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
KONTO W WALUCIE CHF:
52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
KONTO W WALUCIE GBP:
95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

Od dnia 1 stycznia 2015 roku nie ma możliwości wpłat sum depozytowych w kasie sądu.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Siepak - pok. 18 (I piętro)
tel.: (61) 628 49 84, (61) 628 49 76, (61) 628 49 77, (61) 628 49 83, (61) 628 49 85
fax: (61) 628 49 91
e-mail: cywilny@nowytomysl.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariartu
Justyna Szulczyk - pok. 41 (I piętro)
tel.: (61) 628 49 70, (61) 628 49 71, (61) 628 49 79, (61) 628 49 80, (61) 628 49 81
fax: (61) 628 49 92
e-mail: karny@nowytomysl.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Utracik - pok. 30 (II piętro)
tel.: (61) 628 49 74, (61) 628 49 86
fax: (61) 628 49 93
e-mail: rodzinny@nowytomysl.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Iwona Henklewska - pok. 8 (parter)
tel.: (61) 628 49 63
fax: (61) 628 49 94
e-mail: ksiegiwieczyste@nowytomysl.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl, Opalenica i Zbąszyń