Sąd Rejonowy w Lesznie

ul. Jana Kasprowicza 1, 64-100 Leszno
Woj. Wielkopolskie

boi@leszno.sr.gov.pl

(65) 525 94 03

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Sekretariaty Sądowe:
Poniedziałek: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:00, 16:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 12:00, 13:00 - 15:30

Punkty informacyjne: Krajowego Rejestru Karnego, Krajowego Rejestru Sądowego:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 17:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
Ostatni roboczy dzień miesiącu: 8:00 - 12:30

Opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny, wpisy - dochody budżetowe, opłaty od wniosków wieczystoksięgowych
NBP O/O Poznań 53 1010 1469 0014 2722 3100 0000

Zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów, świadków, opłaty za wpis dokonywany w Rejestrze Spadkowym - sumy na zlecenie
NBP O/O Poznań 90 1010 1469 0014 2713 9800 0000
Kod BIC banku NBP: NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL”

Poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, czynsze, zabezpieczenia majątkowe – rachunki depozytowe Ministra Finansów przydzielone dla Sądu Rejonowego w Lesznie:
BGK O/O Poznań
PLN - 18 1130 1017 0021 1000 2490 0004
USD - 88 1130 1017 0021 1000 2490 0005
EUR - 72 1130 1017 0021 1000 2490 0002
CHF - 02 1130 1017 0021 1000 2490 0001
GBP - 45 1130 1017 0021 1000 2490 0003
Od dnia 01 stycznia 2015r. nie ma możliwości wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie sądu.

Wpłaty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych orzeczonych na rzecz tego funduszu
BGK O/O Poznań 87 1130 1088 0001 3121 3320 0001
Kod SWIFT: GOSKPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu Polski „PL”

Przy każdej wpłacie w tytule prosimy podać sygnaturę akt, a w przypadku jej braku nazwy stron postępowania,
- nr karty dłużnika (kd), imię i nazwisko wpłacającego

Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy w Lesznie - wydatki budżetowe:
NBP O/O Poznań 06 1010 1469 0014 2722 3000 0000

I Wydział Cywilny
ul. Dąbrowskiego 2
Kierownik sekretariatu
Zofia Kosmała - pok. 49 (II piętro)
tel.: (65) 525 94 00, (65) 525 94 01 wew. 263, 264, 258, 257, 211, 238
fax. (65) 525 94 37
e-mail: cywilny@leszno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Łaszczyńska - pok. 16 (I piętro)
tel.: (65) 529 34 20 wew. 127 lub 141
fax: (65) 520 58 97
e-mail: karny@leszno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Kretschmer - pok. 10 (II piętro)
tel.: (65) 529 34 20 wew. 138
fax: (65) 529 34 20 wew. 136
e-mail: rodzinny@leszno.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Dąbrowskiego 2
Kierownik sekretariatu
Ilona Knop - pok. 60 (III piętro)
tel.: (65) 525 94 00, (65) 525 94 01 wew. 260, 205
fax: (65) 525 94 08
e-mail: pracy@leszno.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
ul. Dąbrowskiego 2
Kierownik sekretariatu
Danuta Olejnik - pok. 43 (II piętro)
tel.: (65) 525 94 00, (65) 525 94 01 wew. 255, 256, 227
fax: (65) 525 94 28
e-mail: gospodarczy@leszno.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Dąbrowskiego 2
Kierownik sekretariatu
Renata Sylwoniuk - pok. 33 (I piętro)
tel.: (65) 525 94 00, (65) 525 94 01 wew. 202, 210, 245
e-mail: ksiegi@leszno.sr.gov.pl

Windykacja Należności Sądowych
pok. 23 (II piętro)
tel.: (65) 529 34 20 wew. 135
fax: (65) 529 34 20 wew. 165
e-mail: windykacja@leszno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Leszno oraz gminy: Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice