Sąd Rejonowy w Wieluniu

ul. Plac Jagielloński 1, 98-300 Wieluń
Woj. Łódzkie

boi@wielun.sr.gov.pl

(43) 842 01 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 11:00 - 11:15)

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Sekretariat VI Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Pajęcznie, VIII Zamiejscowego Wydziału Cywilnego z siedzibą w Pajęcznie:
Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariat VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie:
Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Wieluń, Plac Jagielloński 1
Poniedziałek: 9:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Poniedziałek - Piątek: 10:00 - 14:00

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, koszty w sprawach cywilnych i karnych)
NBP O/Łódź 07 1010 1371 0029 1622 3100 0000

Uprzejmie informujemy, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Sumy depozytowe (wadia, zabezpieczenia z tytułu prowadzonych przetargów, reszty ceny nabycia nieruchomości, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe)
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi
PLN 26 1130 1017 0021 1001 4890 0004
USD 96 1130 1017 0021 1001 4890 0005
EUR 80 1130 1017 0021 1001 4890 0002
CHF 10 1130 1017 0021 1001 4890 0001
GBP 53 1130 1017 0021 1001 4890 0003

Sumy na zlecenie (zaliczki wnoszone przez strony tytułem wynagrodzeń dla biegłych, tłumaczy, kuratorów)
NBP O/Łódź 44 1010 1371 0029 1613 9800 0000

Fundusz pomocy postpenitencjarnej (świadczenia pieniężne)
Bank Gospodarstwa Krajowego 30 1130 1163 0014 7128 2920 0001

I Wydział Cywilny
ul. Kilińskiego 12
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Hofman - pok. 1
tel.: (43) 842 01 78
fax: (43) 656 89 70
e-mail: cywilny@wielun.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Beata Klimczak - pok. 109
tel.: (43) 842 01 83. (43) 842 01 47
fax: (43) 656 89 70
e-mail: karny@wielun.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Marta Kopystecka - pok. 120
tel.: (43) 842 01 75
fax: (43) 656 89 70
e-mail: rodzinny@wielun.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Milena Mazurkiewicz - pok. 14
tel.: (43) 842 01 64
fax: (43) 656 89 70
e-mail: pracy@wielun.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Dwornicka - pok. 28
tel.: (43) 842 01 53
fax: (43) 656 89 70
e-mail: kw@wielun.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pajęcznie
Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Kierownik Sekretariatu
Marcin Bednarski - pok. 109
tel.: (34) 347 32 19
fax: (34) 344 15 10
e-mail: karny_paj@wielun.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pajęcznie
Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Kierownik Sekretariatu
Alicja Modlińska - pok. 11
tel.: (34) 347 32 02
fax: (34) 344 15 10
e-mail: kw_paj@wielun.sr.gov.pl

VIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pajęcznie
Pajęczno, ul. Sienkiewicza 12
Kierownik Sekretariatu
Mariusz Mordalski - pok. 105
tel.: (34) 347 32 07
fax: (34) 344 15 10
e-mail: cywilny_paj@wielun.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Działoszyn, Galewice, Kiełczygłów, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Nowa Brzeźnica, Osjaków, Ostrówek, Pajęczno, Pątnów, Rząśnia, Siemkowice, Skomlin, Sokolniki, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas