Sąd Rejonowy w Sieradzu

al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz
Woj. Łódzkie

administracja@sieradz.sr.gov.pl

(43) 826 66 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 11:00 oraz 11:30 - 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Tymczasowa czytelnia akt zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Sieradzu przyjmuje interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 11:00 oraz 11:30 - 15:00

Konta bankowe:
Dochody budżetowe (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję, opłaty kancelaryjne) uiszcza się na konto:
NBP Oddział w Łodzi 92 1010 1371 0100 4122 3100 0000

Sumy na zlecenie (wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, kuratorów zastępujących strony itp.) uiszcza się na konto:
NBP Oddział w Łodzi 32 1010 1371 0100 4113 9800 0000

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.) uiszcza się na konto:
BGK Oddział w Łodzi 32 1130 1017 0021 1001 4490 0004

Rachunki sum depozytowych w walutach obcych:
BGK Oddział w Łodzi:
EUR 86 1130 1017 0021 1001 4490 0002
CHF 16 1130 1017 0021 1001 4490 0001
GBP 59 1130 1017 0021 1001 4490 0003
USD 05 1130 1017 0021 1001 4490 0005

Konto do wpłat gotówkowych bez prowizji w dowolnym Oddziale Banku Pekao SA:
06 1240 6957 0111 0000 0000 0725
UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu) uiszcza się na konto:
BGK Oddział w Łodzi 41 1130 1163 0014 7127 5720 0001

UWAGA!
Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sieradzu prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Klimczak
tel.: (43) 826 67 15
fax: (43) 656 89 92

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Iwona Dawid
tel.: (43) 826 67 21
fax: (43) 656 89 93

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Ewa Michalak
tel.: (43) 826 67 31
fax: (43) 656 89 94

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Raj
tel.: (43) 826 67 41
fax: (43) 656 89 95

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretariatu
Anetta Wira
tel.: (43) 826 67 51
fax: (43) 656 89 96

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Justyna Chmielewska
tel.: (43) 826 67 61
fax: (43) 656 89 97

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sieradz oraz gminy: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa, Sieradz, Warta, Wróblew i Złoczew