Sąd Rejonowy w Łasku

98-100 Łask ul. Kolejowa 12,
Woj. Łódzkie

administracja@lask.sr.gov.pl

(43) 676 85 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (43) 676 85 00
e-mail: administracja@lask.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję, opłaty kancelaryjne
NBP Oddział w Łodzi 24 1010 1371 0028 8622 3100 0000

Wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, kuratorów zastępujących strony, opinie, opłatę za wpis do rejestru spadkowego
NBP Oddział w Łodzi 61 1010 1371 0028 8613 9800 0000

Wpłaty z tytułu wadium, depozytów sądowych, poręczeń i zabezpieczeń majątkowych
BGK Oddział w Łodzi 79 1130 1017 0021 1001 4590 0004

Rachunki sum depozytowych w walutach obcych
BGK Oddział w Łodzi
EUR 36 1130 1017 0021 1001 4590 0002
GBP 09 1130 1017 0021 1001 4590 0003
USD 52 1130 1017 0021 1001 4590 0005
CHF 63 1130 1017 0021 1001 4590 0001

Konto do wpłat gotówkowych bez prowizji w dowolnym Oddziale Banku Pekao SA
05 1240 6957 0111 0000 0000 0743
UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego

Wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK Oddział w Łodzi 46 1130 1163 0014 7127 8620 0001

Konto do wpłat gotówkowych bez prowizji w dowolnym Oddziale Banku Pekao SA
36 1240 6957 0111 0000 0000 0573
UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego

UWAGA! Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łasku prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika, itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Rakowska
tel.: (43) 676 85 27
fax: (43) 656 89 83
e-mail: cywilny@lask.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Anna Bulzacka
tel.: (43) 676 85 36
fax: (43) 656 89 84
e-mail: karny@lask.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Monika Kruk
tel.: (43) 676 85 56
fax: (43) 656 89 85
e-mail: rodzinny@lask.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych w Łasku
ul. Przemysłowa 5
Kierownik Sekretariatu
Dorota Uznańska
tel.: (43) 675 26 43
fax: (43) 656 89 90
e-mail: ksiegi@lask.sr.gov.pl

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach
Poddębice, ul. Północna 5
Kierownik Sekretariatu
Monika Terlecka
tel.: (43) 678 75 61
fax: (43) 656 89 87
e-mail: poddebice.ksiegi@lask.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Karny w Poddębicach
Poddębice, ul. Północna 5
Kierownik Sekretariatu
Beata Ożadowicz
tel.: (43) 678 75 50
fax: (43) 656 89 88
e-mail: poddebice.karny@lask.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Buczek, Dalików, Dobroń, Lutomiersk, Łask, Pęczniew, Poddębice, Sędziejowice, Uniejów, Wartkowice, Widawa, Wodzierady i Zadzim