Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów
Woj. Mazowieckie

boi@zyrardow.sr.gov.pl

(46) 854 31 41

Godziny urzędowania:
brak danych

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:30

Sekretariaty Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 16:00 - 18:00

Konta bankowe:
Dochody (wpisy, odpisy, wpisy od przybicia, grzywny, kary):
BANK NBP o/WARSZAWA
Nr 09101010100072562231000000

Depozyty (poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, cena nabycia nieruchomości za wyjątkiem wpisu):
BANK BGK
Nr rachunku 30113010170021100210900004 – wpłata przelewem w PLN

Bank Pekao SA nr rachunku 65124069570111000000001118 – wpłata gotówkowa w PLN bez pobierania prowizji za wpłatę

Zaliczki (należności za ogłoszenie, na biegłego, na kuratora): Opłaty za dokonanie wpisu w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5zł. Bank nr rachunku 46101010100072561398000000

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Izabela Kin-Piotrowska - pok. 335 (III piętro)
tel.: (46) 854 31 05
fax: (46) 811 27 42
e-mail: wydzial.cywilny@zyrardow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Gawrońska - pok. 313 (III piętro)
tel.: (46) 854 31 06
fax: (46) 811 27 43
e-mail: wydzial.karny@zyrardow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Barbara Ludwiak - pok. 205 (II piętro)
tel.: (46) 854 31 03
fax: (46) 811 27 44
e-mail: wydzial.rodzinny@zyrardow.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Miciałkiewicz - pok. 201 (II piętro)
tel.: (46) 854 31 07
fax: (46) 811 27 45
e-mail: wydzial.pracy@zyrardow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Radziejowska 1/5, 96-300 Żyrardów
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Chojnacka - pok. 4
tel.: (46) 854 41 67, (46) 855 33 15, (46) 854 37 24, (46) 854 37 28, (46) 854 37 35
fax: (46) 811 27 46
e-mail: wkw.zyrardow@zyrardow.sr.gov.pl

Sekcja Wykonywania Orzeczeń w sprawach Karnych i Wykroczeniowych przy II Wydziale Karnym
Kierownik Sekretariatu
Teresa Zdanowska - pok. 306 (III piętro)
tel.: (46) 854 31 66
fax: (46) 811 27 47
e-mail: sekcja.wykonawcza@zyrardow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Płocku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Żyrardów oraz gminy: Baranów, Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki i Żabia Wola