Sąd Rejonowy w Płocku

ul. plac Narutowicza 6, 09-404
Woj. Mazowieckie

adm@plock.sr.gov.pl

(24) 269 74 76

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Interesanta:
- ul. plac Narutowicza 6
tel.: (24) 269 74 76
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (przerwa: 13:00 - 13:15)
Wtorek - Piątek: 8:30 - 15:30 (przerwa: 13:00 - 13:15)

- ul. Piekarska 11 (Wydział Rodzinny - dotyczy tylko i wyłącznie spraw III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich)
tel.: (24) 262 73 08
Poniedziałek: 9:00 - 18:00 (przerwa: 13:00 - 13:15)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 13:00 - 13:15)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Dokonując wpłaty na rachunek bankowy należy wskazać sygnaturę sprawy.

Dochody budżetowe
Przykładowe tytuły wpłat: opłata od pism podlegających opłacie - pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja; grzywny, koszty, opłaty wieczysto księgowe, KRS
Nr rachunku: 76 1010 1010 0005 7622 3100 0000
Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa

Sumy na zlecenie
Przykładowe tytuły wpłat: wpłaty zaliczek na biegłego, na kuratora, na rzecz rejestru spadkowego
Nr rachunku: 03 1130 1017 0020 1198 9420 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Sumy depozytowe
Przykładowe tytuły wpłat: poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadia
Nr rachunku (waluta PLN): 89 1130 1017 0021 1002 0390 0004
(waluta USD): 62 1130 1017 0021 1002 0390 0005
(waluta EUR): 46 1130 1017 0021 1002 0390 0002
(waluta CHF): 73 1130 1017 0021 1002 0390 0001
(waluta GBP): 19 1130 1017 0021 1002 0390 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Przykładowe tytuły wpłat: nawiązki, świadczenia
Nr rachunku: 35 1130 1017 0020 1198 9420 0007
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości dla ogłoszeń w MSIG:
Nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa

Dane do rachunków / faktur
Sąd Rejonowy w Płocku
09-404 Płock
Pl. G. Narutowicza 6
NIP 774-108-09-12
REGON 000324895

Informacja do realizacji przelewów z zagranicy.
Dot. Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa
(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW
Dot. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział W Warszawie
(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW

I Wydział Cywilny
al. Kilińskiego 10b, Płock 09-404
Kierownik sekretariatu
Magdalena Grabecka - pok. 111
tel.: (24) 268 01 32
fax: (24) 360 39 02
e-mail: cywilny@plock.sr.gov.pl

Sekcja Egzekucyjna I Wydziału Cywilnego
al. Kilińskiego 10b, Płock 09-404
Kierownik sekretariatu sekcji
Anita Kot - pok 216
tel.: (24) 268 01 36
fax: (24) 360 39 01

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Renata Wujtewicz - pok. 104
tel.: (24) 269 74 18
fax: (24) 360 39 03
e-mail: karny2@plock.sr.gov.pl

Sekcja ds. Wykroczeniowych przy II Wydziale Karnym
Kierownik sekretariatu sekcji
Bożena Bukmakowska - pok. 113
tel.: (24) 269 74 27
fax: (24) 360 39 04
e-mail: wykroczeniowy@plock.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Piekarska 11, Płock 09-404
Kierownik sekretariatu
Beata Dyttus - pok. 103
tel.: (24) 262 44 63
fax: (24) 360 39 05
e-mail: rodzinny@plock.sr.gov.pl

Sekcja Wykonawcza w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
ul. Piekarska 11 Płock 09-404
Kierownik sekcji
SSR Katarzyna Żywczyńska-Rakowska - pok. 102
tel.: (24) 262 44 63

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Tumska 4B, Płock 09-404
Kierownik sekretariatu
Beata Jabłońska - pok. 102
tel.: (24) 269 75 05, (24) 269 75 06, (24) 269 75 07
fax: (24) 360 39 06
e-mail: pracy@plock.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
ul. Tumska 4B, Płock 09-404
Kierownik sekretariatu - Anna Jaworska - pok. 210
tel.: (24) 269 75 19
fax: (24) 360 39 08
e-mail: gospodarczy@plock.sr.gov.pl

Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Tumska 4B, Płock 09-404
Kierownik sekretariatu sekcji
Katarzyna Dobrowolska - pok. 204
tel.: (24) 269 75 16
fax: (24) 360 39 08
e-mail: upadlosci@plock.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Renata Łabiszewska - pok. 38
tel.: (24) 269 74 50, (24) 268 01 24
fax: (24) 360 39 09
e-mail: hipoteka@plock.sr.gov.pl

VII Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Wioletta Rutkowska - pok. 17
tel.: (24) 269 74 70
fax: (24) 360 39 10
e-mail: karny7@plock.sr.gov.pl

Sekcja do spraw wykonywania orzeczeń w VII Wydziale Karnym
Kierownik sekretariatu sekcji
Katarzyna Borowska - pok. 27
tel.: (24) 269 74 39
fax: (24) 360 39 12
e-mail: wykonawczy@plock.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Płocku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Płock oraz gminy: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród