Sąd Rejonowy w Mławie

ul. Reymonta 3, 06-500 Mława
Woj. Mazowieckie

adm@mlawa.sr.gov.pl

(23) 654 89 06

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:15 - 17:45
Wtorek - Piątek: 8:15 - 15:45
(przerwa: 12:00 - 12:30)

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Konta bankowe:
Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty sądowe
BANK NBP O/O Warszawa
Nr 75 1010 1010 0917 9222 3100 0000

Numer rachunku sum depozytowych, na który należy wpłacać depozyty sądowe i zabezpieczenia majątkowe

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy o finansach publicznych, od 01.01.2015r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów. W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu,
Od 01.01.2015r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych należy realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe przydzielone sądom przez:

BANK Bank Gospodarstwa Krajowego
1.PLN 27 1130 1017 0021 1002 1290 0004
2.USD 97 1130 1017 00211002 1290 0005
3.EUR 81 1130 1017 00211002 1290 0002
4.CHF 11 1130 1017 00211002 1290 0001
5.GBP 54 1130 1017 00211002 1290 0003

Zastępczą obsługę bankową w zakresie wpłat gotówkowych depozytów sądowych prowadzi Bank PeKao SA Oddział w Mławie:

Rachunek techniczny dla wpłat w PLN bez prowizji:
1. PLN 09 1240 6957 0111 0000 0000 0865

Rachunki techniczne dla wpłat w walutach obcych:
1.USD 62 1130 1017 0021 1002 1220 0004
2.EUR 19 1130 1017 0021 1002 1220 0002
3.CHF 46 1130 1017 0021 1002 1220 0001
4.GBP 89 1130 1017 0021 1002 1220 0003

Zaliczki na koszty związane z postępowaniem sądowym
BANK Gospodarstwa Krajowego
Nr 02 1130 1017 00201241 5920 0003

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Skowyrska - pok. 108 B (I piętro)
tel.: (23) 654 89 10
fax: (23) 682 13 90
e-mail: cywilny@mlawa.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Marta Tomkiel - pok. 114 A (I piętro)
tel.: (23) 654 89 20
fax: (23) 682 13 91
e-mail karny@mlawa.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Maria Nowińska - pok. 208 B (II piętro)
tel.: (23) 654 89 80
fax: (23) 682 13 92
e-mail: rodzinny@mlawa.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Joanna Benecka-Rychcik - pok. 11 A
tel.: (23) 654 89 40
e-mail: ksiegi@mlawa.sr.gov.pl

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Żurominie
ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin
Kierownik Wydziału
Aneta Nadratowska
tel.: (23) 657 09 51
e-mail: srwkw.zuromin@mlawa.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Płocku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Mława oraz gminy: Bieżuń, Dzierzgowo, Kuczbork-Osada, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i Żuromin