Sąd Rejonowy w Ciechanowie

ul. Mikołajczyka 5, 06-400 Ciechanów
Woj. Mazowieckie

informacja@ciechanow.sr.gov.pl

(23) 674 17 71

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 16:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Biuro Obsługi Interesanta:
Poniedziałek: 8:00 - 15:30, 16:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Sprzedaż znaków sądowych:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15.30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 9:00 - 16:00

Konta bankowe:
Numer rachunku dochodów budżetowych sądu na który należy uiszczać opłaty sądowe w sprawach cywilnych i karnych
BANK NBP O/O Warszawa
Nr 18 1010 1010 0004 3322 3100 0000 Dochody budżetowe (grzywny, koszty sądowe, wpisy i opłaty sądowe)
Nr 68 1010 1010 0004 3322 3000 0000 Wydatki budżetowe

BANK BGK Warszawa
Nr 13 1130 1017 0020 1194 7420 0006 Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Numer rachunku sum depozytowych, na który należy wpłacać zaliczki sądowe w sprawach cywilnych oraz wadia i zabezpieczenia dotyczące zamówień publicznych
BANK BGK Warszawa
Nr 95 1130 1017 0021 1001 9990 0004 Sumy depozytowe, poręczenia i zabezpieczenia majątkowe
Nr 94 1130 1017 0020 1194 7420 0003 Zaliczki na koszty postępowania, np.: biegłych sądowych

Numer rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
BANK BGK Warszawa
Nr 40 1130 1017 0020 1194 7420 0005

Numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Ciechanowie
Nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001

Dokonując wpłaty na konta bankowe Sądu należy koniecznie w miejscu "Tytułem" wskazać sygnaturę sprawy do jakiej jest wpłacana kwota oraz tytuł tzn. informacja czy jest to opłata do sprawy, grzywna czy koszty sądowe.

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Mariola Kalinowska - pok. 105
tel.: (23) 674 17 21/22
fax: (23) 682 14 34
e-mail: cywilny@ciechanow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Maciej Perczyński - pok. 114
tel.: (23) 674 17 25
fax: (23) 682 14 32
e-mail: karny@ciechanow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Trętowska
tel.: (23) 674 17 33
fax: (23) 682 14 33
e-mail: rodzinny@ciechanow.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Grodkowska - pok. 211
tel.: (23) 674 17 36
fax: (23) 682 13 96
e-mail: pracy@ciechanow.sr.gov.pl

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Anna Murawska - pok. 10
tel.: (23) 674 17 43
fax: (23) 682 14 35
e-mail: ksiegi@ciechanow.sr.gov.pl

VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Mariola Linke - pok. 102
tel.: (23) 674 17 50
fax: (23) 682 13 97
e-mail: wykonawczy@ciechanow.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Płocku

Sprawuje nadzór nad

miasto: Ciechanów, Glinojeck oraz gminy: Ciechanów, Glinojeck, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin i Sońsk