Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Woj. Kujawsko-Pomorskie

boi@bydgoszcz.sr.gov.pl

(52) 587 85 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
Sekretariaty Wydziałów w każdy poniedziałek urzędują do godz. 18:00

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (52) 587 85 00
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt:
tel.: (52) 587 85 20
e-mail: czytelnia.karne@bydgoszcz.sr.gov.pl
Poniedziałek: 7:45 - 17:45 (udostępnianie akt do godz. 15:15 - 17:45 będzie możliwe po uprzednim złożeniu zamówienia w czytelni i odbywać się będzie w ramach dyżuru w sekretariatach Wydziałów)
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze:
ul. Wały Jagiellońskie 4 oraz ul. Toruńska 64A
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Kasa Sądu:
ul. Wały Jagiellońskie 4 oraz ul. Toruńska 64A
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:30 (przerwa: 11:00 - 11:15)
Sprzedaż znaków sądowych jest prowadzona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

ul. Grudziądzka 45
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty: imię i nazwisko/nazwa firmy; wydział, którego dotyczy wpłata; sygnatura akt; numer karty dłużnika.

UWAGA! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

Konto dochodów: (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych i gospodarczych):
NBP 0/0 Bydgoszcz:
I Wydział Cywilny: 65 1010 0055 2923 0040 5500 0001
II Wydział Cywilny: 38 1010 0055 2923 0040 5500 0002
III Wydział Karny: 11 1010 0055 2923 0040 5500 0003
IV Wydział Karny: 81 1010 0055 2923 0040 5500 0004
V Wydział Rodzinny i Nieletnich: 54 1010 0055 2923 0040 5500 0005
VI Wydział Rodzinny i Nieletnich: 27 1010 0055 2923 0040 5500 0006
VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 97 1010 0055 2923 0040 5500 0007
VIII Wydział Gospodarczy: 70 1010 0055 2923 0040 5500 0008
IX Wydział Karny: 43 1010 0055 2923 0040 5500 0009
X Wydział Ksiąg Wieczystych: 16 1010 0055 2923 0040 5500 0010
XI Wydział Karny: 86 1010 0055 2923 0040 5500 0011
XII Wydział Cywilny: 59 1010 0055 2923 0040 5500 0012
XIII Wydział Gospodarczy KRS: 32 1010 0055 2923 0040 5500 0013
XIV Wydział Cywilny: 05 1010 0055 2923 0040 5500 0014
XV Wydział Gospodarczy: 75 1010 0055 2923 0040 5500 0015
Cywilna Księga Należności: 59 1010 0055 2923 0040 5500 0012
(należności sądowe zasądzone orzeczeniami wydziałów cywilnych należy wpłacać na wskazane konto podając numer karty dłużnika oraz sygnaturę sprawy).

UWAGA: Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Konto zaliczkowe (zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy i kuratorów):
NBP 0/0 Bydgoszcz 85 1010 1078 0009 1213 9800 0000

UWAGA: Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Konto depozytowe (poręczenia majątkowe; wadia i zabezpieczenia umów, sumy depozytowe):
w PLN:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
94 1130 1017 0021 1000 3890 0004
w EURO:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
51 1130 1017 0021 1000 3890 0002
w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
67 1130 1017 0021 1000 3890 0005
w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
78 1130 1017 0021 1000 3890 0001
w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
24 1130 1017 0021 1000 3890 0003

UWAGA: Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Informuję, że wpłaty depozytów nie mogą być dokonywane w kasie sądu.
W przypadku konieczności wpłaty gotówki, należy ją uiszczać bezpośrednio w Oddziale Banku Pekao S.A. ul. Trybunalska 2 na rachunek techniczny:
PLN: 48 1240 6957 0111 0000 0000 0745
EURO: 90 1240 6957 0978 0000 0000 0095
USD: 40 1240 6957 0787 0000 0000 0069
CHF: 47 1240 6957 0797 0000 0000 0025
GBP: 58 1240 6957 0789 0000 0000 0033
Od wpłat gotówkowych dokonywanych na te rachunki bank nie będzie pobierał prowizji.Powyższa zmiana ma charakter ustawowy, co powoduje konieczność dostosowania przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki i świadczenia na rzecz Funduszu)
BGK Oddział Toruń 91 1130 1075 0002 6135 0520 0001

UWAGA: Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

I Wydział Cywilny
ul. Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Joanna Winkler - pok. 2.17
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 87 11
e-mail: icywilny@bydgoszcz.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
ul. Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Jarosław Falatyn - pok. 2.07 (II piętro)
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 86 91
e-mail: iicywilny@bydgoszcz.sr.gov.pl

III Wydział Karny
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Ewa Jeziorska - pok. 225 (II piętro)
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 85 56
e-mail: iiikarny@bydgoszcz.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Beata Orzechowska - pok. 220 (II piętro)
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 85 71
e-mail: ivkarny@bydgoszcz.sr.gov.pl

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Beata Rybacka - pok. 108 (I piętro)
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 88 21
e-mail: vrodzinny@bydgoszcz.sr.gov.pl

VI Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Patrycja Kołutkiewicz - pok. 203 (II piętro)
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 88 31
e-mail: virodzinny@bydgoszcz.sr.gov.pl

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Iwona Chyła - pok. 315
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 87 91
e-mail: viipracy@bydgoszcz.sr.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy
ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Beata Trojan - pok. 101 (I piętro)
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 88 11
e-mail: viiigospodarczy@bydgoszcz.sr.gov.pl

IX Wydział Karny
ul. Toruńska 64A, 85- 023 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Joanna Jordanowska - pok. 18 (parter)
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 88 51
e-mail: ixkarny@bydgoszcz.sr.gov.pl

X Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Toruńska 64A, 85-023 Bydgoszcz
Kierownik Sekretariatu
Edyta Polewczyńska - pok. 0.21, 0.22, 0.34, 0.35, 0.36
tel.: (52) 587 85 00
fax: (52) 587 86 21
e-mail: xkw@bydgoszcz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Sprawuje nadzór nad

miasto: Bydgoszcz
gminy: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko i Solec Kujawski