Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Woj. Łódzkie

boi@tomaszow-maz.sr.gov.pl

(44) 725 75 08

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:30
z zastrzeżeniem, że ostatnie akta udostępniane są do godziny 15:00

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów (z wyłączeniem V Wydziału Ksiąg Wieczystych):
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 8:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30

Ekspozytura Centralnej Informacji przy Wydziale Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:30

Konta bankowe:
Numer konta, na który należy wpłacać opłaty sądowe i koszty:
Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Łodzi
18 1010 1371 0499 5322 3100 0000

Sumy na zlecenia (zaliczki)
np. zaliczki na biegłych, zaliczki na ogłoszenia w prasie, wizje, zaliczki na kuratora
55 1010 1371 0499 5313 9800 0000 - rachunek pomocniczy sum na zlecenie

Sumy depozytowe
np. poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe
Numer konta bankowego dotyczący sum depozytowych:
91 1130 1017 0021 1001 3790 0004 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w PLN

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
np. świadczenia pieniężne
Numer konta bankowego
92 1130 1163 0014 7119 3620 0007 - BGK

Wpłat można dokonywać w Banku Pekao SA Tomaszów Maz. bez dodatkowych opłat na niżej wskazane konto bankowe:
42 1240 6957 0111 0000 0000 1047
48 1130 1017 0021 1001 3790 0002 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w EUR
64 1130 1017 0021 1001 3790 0005 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w USD
75 1130 1017 0021 1001 3790 0001 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w CHF
21 1130 1017 0021 1001 3790 0003 - rachunek pomocniczy sum depozytowych w GBP

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Pieprzycka-Wiktorowicz - pok. 113 (I piętro)
tel./fax: (44) 725 75 20

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Monika Sieczka - pok. 140 (I piętro)
tel.: (44) 725 75 30
fax: (44) 725 75 31
- Sekcja Wykonawcza
Kierownik Sekretariatu
Ewa Rebzda - pok. 6 (parter)
tel.: (44) 725 75 70
fax: (44) 725 75 71

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Dorota Kubiczek - pok. 31 (parter)
tel./fax: (44) 725 75 44

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Beata Jakóbczyk - pok. 7 (parter)
tel./fax: (44) 725 75 58

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Ewelina Gawrońska - pok. 35 (parter)
tel.: (44) 725 75 60
fax: (44) 725 75 61
e-mail: kw@tomaszow-maz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sprawuje nadzór nad

miasto: Tomaszów Mazowiecki oraz gminy: Będków, Budziszewice, Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rokiciny, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Ujazd i Żelechlinek