Sąd Rejonowy w Opocznie

ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno
Woj. Łódzkie

informacja@opoczno.sr.gov.pl

(44) 755 71 07

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obługi Interesantów:
tel.: (44) 755 71 07
e-mail: informacja@opoczno.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:
tel.: (44) 755 71 07
e-mail: czytelniaakt@opoczno.sr.gov.pl

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Rachunek bieżący dochodów budżetowych
Narodowy Bank Polski Łódź 32 1010 0055 3493 0050 9800 0000
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, zażalenia, apelacje)

Rachunek sum na zlecenie
Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1163 0014 7116 4620 0003
(zaliczka na biegłego sądowego, zaliczka na kuratora, zaliczka na tłumacza przysięgłego)

Rachunki sum depozytowych
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN - 94 1130 1017 0021 1001 3590 0004
USD - 67 1130 1017 0021 1001 3590 0005
GBP - 24 1130 1017 0021 1001 3590 0003
CHF - 78 1130 1017 0021 1001 3590 0001
EURO - 51 1130 1017 0021 1001 3590 0002
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego 85 1130 1163 0014 7116 4620 0009
(świadczenia pieniężne, nawiązki)

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Dorota Dulnikiewicz - pok. 1.12 (I piętro)
tel.: (44) 755 71 10
fax: (44) 741 57 11
e-mail: cywilny@opoczno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Marlena Wiktorowicz - pok. 2.13 (II piętro)
tel.: (44) 755 71 20
fax: (44) 741 57 12
e-mail: karny@opoczno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Marek Bogatek - pok. 0.13 (parter)
tel.: (44) 755 71 30
fax: (44) 741 57 13
e-mail: rodzinny@opoczno.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Anna Ucińska - pok. 0.32 (parter)
tel.: (44) 755 71 50
fax: (44) 741 57 15
e-mail: ksiegi@opoczno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sprawuje nadzór nad

gminy: Aleksandrów, Białaczów, Drzewica, Mniszków, Opoczno, Paradyż, Poświętne, Sławno i Żarnów