Sąd Rejonowy w Bełchatowie

ul. Okrzei 4, 97-400 Bełchatów
Woj. Łódzkie

boi@belchatow.sr.gov.pl

(44) 635 76 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (44) 635 76 06
e-mail: boi@belchatow.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 -15:30

Czytelnia Akt:
tel.: (44) 635 76 46
e-mail: czytelniaakt@belchatow.sr.gov.pl
Poniedziałek: 9:30 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:30 - 14:30

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 14:00
(przerwa: 12:00 - 12:15)
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca kasa otwarta do godziny 13:30

Konto dochodów budżetowych:
NBP O/O w Łodzi 05 1010 1371 0026 0022 3100 0000
(wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych, zażalenia, apelacje i prawa pracy)

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie) oraz wpis do rejestru spadkowego:
NBP O/O w Łodzi 42 1010 1371 0026 0013 9800 0000
(zaliczka na biegłego, zaliczka na kuratora, zaliczka na tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)

Konto sum depozytowych:
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 88 1130 1017 0021 1001 3990 0004
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątku, depozyty)

Wpłat gotówkowych na konto sum depozytowych można dokonywać w Pekao SA Bełchatów, ul. 1 Maja 2 bez ponoszenia dodatkowych opłat na niżej wskazane konto bankowe:
31 1240 6957 0111 0000 0000 1051

Konto Fundusz Pomocy Pospenitencjarnej oraz Pomocy Pokrzywdzonym:
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego w Łodzi 42 1130 1163 0014 7126 2720 0001
(nawiązki, świadczenia)

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miasta w Bełchatowie
PKO Bank Polski S.A. nr 87 1020 3916 0000 0402 0299 8490 /nowy rachunek od 1 stycznia 2020r./

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Elżbieta Kapica
tel.: (44) 635 76 60, (44) 635 76 57, (44) 635 76 58, (44) 635 76 84
fax: (44) 741 57 01
e-mail: Icywilny@belchatow.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Dorota Zajączkowska
tel.: (44) 635 76 39
fax: (44) 741 57 02
e-mail: IIkarny@belchatow.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Dorota Jasitczak
e-mail: IIIrodzinny@belchatow.sr.gov.pl
tel.: (44) 635 76 65
fax: (44) 741 57 03

IV Wydział Pracy
Kierownik sekretariatu
Bożena Michalak
tel.: (44) 6357 651
fax: (44) 741 57 04
e-mail: IVpracy@belchatow.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Anna Torchalska
e-mail: Vksiagwiecz@belchatow.sr.gov.pl
tel.: (44) 635 76 11
fax: (44) 741 57 05

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sprawuje nadzór nad

miasto: Bełchatów oraz gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców i Zelów