Sąd Rejonowy w Skierniewicach

ul. Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice
Woj. Łódzkie

boi@skierniewice.sr.gov.pl

(46) 834 49 02

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 -15:00 (przerwa: 13:00 - 13:15)
(przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11:30)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 -15:00 (przerwa: 13:00 - 13:15)
(przerwa na dezynfekcję: 11:00 - 11:30)

Kasa Sądu:
Przy ul. Reymonta 25 w Skierniewicach:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 13:30

Przy ul. Mszczonowskiej 33/35 w Skierniewicach:
Poniedziałek - Środa: 9:00 - 16:30
Czwartek, Piątek: 8:00 - 15:30

NBP Oddział w Łodzi 93 1010 1371 0010 8122 3100 0000 Dochody budżetowe - uiszcza się: wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję, opłaty kancelaryjne
NBP Oddział w Łodzi 33 1010 1371 0010 8113 9800 0000 Sumy na zlecenie - uiszcza się: wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, kuratorów zastępujących strony, rejestr spadkowy, itp.
BGK Oddział w Łodzi 41 1130 1017 0021 1001 3890 0004 Sumy depozytowe - wpłaty za: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.
BGK Oddział w Łodzi 21 1130 1163 0014 7120 0520 0004 - Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej - wpłaty zasądzonych nawiązek na podstawie wezwań Sądu

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Skierniewicach prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie:
- czego dotyczy wpłata,
- nazwiska stron
- nazwy Wydziału,
- sygnatury akt,
- karty dłużnika itp.
Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Rachunki sum depozytowych w walutach obcych - BGK Oddział w Łodzi:
EUR 95 1130 1017 0021 1001 3890 0002
CHF 25 1130 1017 0021 1001 3890 0001
GBP 68 1130 1017 0021 1001 3890 0003
USD 14 1130 1017 0021 1001 3890 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Sałkowska - pok. 109, 110, 111 (I piętro)
tel.: (46) 834 49 12, (46) 834 49 13, (46) 834 49 11
fax: (46) 811 22 92
e-mail: cywilny@skierniewice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Dorota Śledź - pok. 3, 4, 5 (parter)
tel.: (46) 834 49 17, (46) 834 49 18 , (46) 834 49 16
fax: (46) 811 22 93
e-mail: karny@skierniewice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Marzena Stańczak - pok. 134, 135 (I piętro)
tel.: (46) 834 49 68, (46) 834 49 63
fax: (46) 811 22 94
e-mail: rodzinny@skierniewice.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
Kierownik Sekretariatu
Hanna Adamiec - pok. 130, 131 (I piętro)
tel.: (46) 834 49 71, (46) 834 49 57
fax: (46) 811 22 94
e-mail: pracy@skierniewice.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy
Kierownik Sekretriatu
Jolanta Gajewska - pok. 126 (I piętro)
tel.: (46) 834 49 47, (46) 834 49 53
fax: (46) 811 22 94
e-mail: gospodarczy@skierniewice.sr.gov.pl

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Ewa Wachnowicz - pok. 14 (parter)
tel.: (46) 834 49 73, (46) 834 49 67, (46) 834 49 35
e-mail: ksiegi.wieczyste@skierniewice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

miasto: Skierniewice oraz gminy: Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice