Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

ul. Kościuszki 17, 96-200 Rawa Mazowiecka
Woj. Łódzkie

bip@rawa.sr.gov.pl

(46) 813 19 15

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny):
NBP OO/Łódź 05 1010 0055 1093 0050 2300 0000

Wpłaty zaliczek (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza):
NBP OO/Łódź 06 1010 1371 0004 0413 9800 0000

Wpłaty depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje):
BGK w Łodzi 20 1130 1017 0021 1001 5290 0004

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej i Pomocy Pokrzywdzonym
BGK w Łodzi 68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

I Wydział Cywilny
ul. Krakowska 22b, 96-200 Rawa Mazowiecka
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Męcina - pok. 203 (II piętro)
tel.: (46) 814 65 80
fax: (46) 811 22 99
e-mail: w.cywilny@rawa.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Dorota Lipska - pok. 110 (I piętro)
tel.: (46) 814 43 66
fax: (46) 811 22 97
e-mail: w.karny@rawa.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Krakowska 22b, 96-200 Rawa Mazowiecka
Kierownik Sekretariatu
Edyta Kaczorowska-Stań - pok. 103 (I piętro)
tel.: (46) 814 65 12
fax: (46) 811 22 98
e-mail: w.rodzinny@rawa.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Mirosława Cała
tel.: (46) 814 23 18
fax: (46) 811 22 96
e-mail: wkw@rawa.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

miasto: Rawa Mazowiecka oraz gminy: Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice