Sąd Rejonowy w Pabianicach

ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice
Woj. Łódzkie

boi@pabianice.sr.gov.pl

(42) 225 51 83

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (przerwa: 13:00 - 13:15), (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego” o godzinie 17:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 13:00 - 13:15), (ostatni bilet pobierany jest z „Systemu kolejkowego„ o godzinie 14:45)

Czytelnia Akt:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (przy czym akta wydawane są interesantom do godz. 17:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przy czym akta wydawane są interesantom do godz. 14:30)

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 9:00 - 13:00, 13.15 - 16.30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 13:00, 13.15 - 15.00
W ostatnim dniu roboczym roku kasa Sądu Rejonowego w Pabianicach jest nieczynna

Sumy depozytowe (depozyty, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia, ceny nabycia)
38 1130 1017 0021 1001 4090 0004

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza)
09 1010 1371 0007 8113 9800 0000

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)
69 1010 1371 0007 8122 3100 0000
SWIFT
NBPL PLPW

Nawiązki, świadczenia pieniężne na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoocy Postpenitencjarnej
52 1130 1163 0014 7126 8520 0001

Opłata skarbowa(od złożonego pełnomocnictwa, jego odpisu,wypisu,kopii)
URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice
58 1560 0013 2473 5210 8000 0002
wraz z podaniem tytułu wpłaty, np. "opłata skarbowa od pełnomocnictwa w sprawie o sygn......."

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Anna Śliwa
tel.: (42) 22 55 130
fax: (42) 209 11 44
e-mail: cywilny@pabianice.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Dorota Kuliberda
tel.: (42) 225 51 20
fax: (42) 209 11 44
e-mail: karny@pabianice.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Zofia Stan
tel.: (42) 225 51 40
fax: (42) 209 11 44
e-mail: rodzinny@pabianice.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Aldona Korczyńska
tel.: (42) 225 51 50
fax: (42) 209 11 44
e-mail: kw@pabianice.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

miasta: Konstantynów Łódzki i Pabianice oraz gminy: Dłutów, Ksawerów, Pabianice i Rzgów