Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz
Woj. Kujawsko-Pomorskie

boi@bydgoszcz.so.gov.pl

(52) 325 31 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Interesanci Sądu przyjmowani są:
w Biurze Obsługi Interesantów:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
w Czytelni Akt :
Poniedziałek: 7:45 - 17:45
Wtorek - Piątek: 7:45 - 15:15
(po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

ponadto w ramach dyżurów sekretariaty wydziałów orzeczniczych przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 15:30 - 18:00

Biuro Podawcze:
Wszelkie pisma i wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym (budynek Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pok. 7, w godz. 7:30 - 15:30).

Punkt informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków - pok. 201 (piętro II):
Wtorek: 12:00 - 14:00 - w sprawach cywilnych
Czwartek: 12:00 - 14:00 w sprawach karnych

po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem tel.: (52) 325 31 04

Kasa Sądu - pok. 15 (parter):
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Rachunek dochodów budżetowych (wpisy, opłaty):
19 1010 1078 0004 0422 3100 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum na zlecenie (zaliczki wpłacane przez strony na koszty postępowania sądowego):
56 1010 1078 0004 0413 9800 0000
Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT NBPLPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, wadia, zabezpieczenia):
47 1130 1017 0021 1000 3790 0004
Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Depozyty walutowe (EUR) 04 1130 1017 0021 1000 3790 0002
Depozyty walutowe (USD) 20 1130 1017 0021 1000 3790 0005
Depozyty walutowe (CHF) 31 1130 1017 0021 1000 3790 0001
Depozyty walutowe (GBP) 74 1130 1017 0021 1000 3790 0003
Informacja dla przelewów zagranicznych:
kod SWIFT GOSKPLPW
numer konta należy poprzedzić literami PL

Opłaty skarbowe:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Bank PeKao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

dla wpłat dokonywanych z zagranicy obowiązuje kod SWIFT:
PKOP PL PW

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Joanna Kubska-Bednarek - pok. 217 (piętro II)
e-mail: 1.cywilny@bydgoszcz.so.gov.pl

II Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik sekretariatu
Renata Wolsztyńska - pok. 116 (piętro I)
e-mail: 2.cywilny.odwolawczy@bydgoszcz.so.gov.pl

III Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Hanna Maniakowska - pok. 102 (piętro I)
e-mail: 3.karny@bydgoszcz.so.gov.pl

IV Wydział Karny Odwoławczy
Kierownik sekretariatu
Henryka Andrzejewska - pok. 215 (piętro II)
e-mail: 4.karny.odwolawczy@bydgoszcz.so.gov.pl

V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Kierownik sekretariatu
Grzegorz Dawidowski - pok. 117 (piętro I)
e-mail: 5.penitencjarny@bydgoszcz.so.gov.pl

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik sekretariatu
Daromiła Pleśniak
e-mail: 6.pracy.ubezpieczen@bydgoszcz.so.gov.pl

VIII Wydział Gospodarczy
Kierownik sekretariatu
Bożena Przewoźniak
e-mail: 8.gospodarczy@bydgoszcz.so.gov.pl

IX Wydział Wizytacyjny
Kierownik sekretariatu
Iwona Gilewska - pok. 204 (piętro II)
e-mail: 9.wizytacyjny@bydgoszcz.so.gov.pl

X Wydział Cywilny Rodzinny
Kierownik sekretariatu
Marzena Koba
e-mail: 10.cywilny.rodzinny@bydgoszcz.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Sąd Rejonowy w Mogilnie Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią Sąd Rejonowy w Szubinie Sąd Rejonowy w Świeciu Sąd Rejonowy w Tucholi Sąd Rejonowy w Żninie