Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Al.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Woj. Łódzkie

boi.pilsudskiego@widzew.sr.gov.pl

(42) 677 47 47

Godziny urzędowania:
dla Al.Piłsudskiego 143 i ul.Kopcińskiego 56

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
dla Al.Piłsudskiego 143 i ul.Kopcińskiego 56

Poniedziałek: 8:00 - 18:00 (zamawianie akt: 8:00 - 14:45)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (zamawianie akt: 8:00 - 14:45)

Biuro Podawcze:
dla Al.Piłsudskiego 143
e-mail: biuro.podawcze@widzew.sr.gov.pl

Poniedziałek: 9:00 - 17:00 (przerwa: 13:00 - 13:30)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00 (przerwa: 13:00 - 13:30)

Biuro Podawcze przy Al.Piłsudskiego 143 przyjmuje wszelką korespondencję kierowaną do poszczególnych komórek Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi.

Konta Bankowe:

Wpisy sądowe,grzywny, koszty, opłaty od wniosku o uzasadnienie uiszcza się na konto:
NBP O/Łódź 79 1010 1371 0005 1822 3100 0000

Wpłaty zaliczek dla biegłych, tłumaczy, opinie, opłatę za wpis do rejestru spadkowego uiszcza się na konto:
NBP O/Łódź 19 1010 1371 0005 1813 9800 0000

Wpłaty z tytułu wadium, depozytów, poręczeń, i zabezpieczeń majątkowych uiszcza się na konto:
BGK O/Łódź 23 1130 1017 0021 1001 5090 0004

Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od dnia 01.03.2018 r. wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:
74 1240 6957 0111 0000 0000 1053

UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego

Wpłaty: zasądzone na podstawie wezwań Sądu: Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi:
63 1130 1163 0014 7129 0420 0001

Od dnia 01.03.2018 r. nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Od dnia 01.03.2018 r. wpłat gotówkowych bez prowizji można dokonywać w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. na nr konta:
77 1240 6957 0111 0000 0000 2260

UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego

SAMOOBSŁUGOWY TERMINAL PŁATNICZY
Informujemy, iż w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w budynkach przy Al. Piłsudskiego 143 oraz przy ul. Kopcińskiego 56 znajdują się samoobsługowe terminale płatnicze, które obsługują sprzedaż e-znaków, umożliwiają dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych, wpłat na konto sum na zlecenie oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rzecz Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ, ZA POŚREDNICTWEM KART PŁATNICZYCH.

Urządzenia obsługują karty Visa, MasterCard i Maesto. Terminal płatniczy wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

Za pomocą terminala płatniczego można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunki bankowe Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi m.in. z tytułu:
- opłat od pozwu,
- opłat od wniosku,
- zażaleń czy skarg,
- grzywien,
- kosztów postępowania,
- opłat za kserokopie,
- zaliczek na biegłego lub kuratora,
- świadczeń pieniężnych, nawiązek.

Opłat gotówkowych na rzecz Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi związanych z postępowaniem sądowym (np. wpisy sądowe, opłaty od pozwu, opłaty od wniosku, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na biegłego, świadczenia pieniężne), bez konieczności płacenia prowizji, można dokonywać wyłącznie w placówkach Poczty Polskiej.

I Wydział Cywilny
ul.Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
Kierownik sekretariatu
Urszula Szulińska - pok. 214 (II piętro)
tel.: (42) 677 95 41
fax:(42) 288 42 40
e-mail: i.cywilny@widzew.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
ul.Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
Kierownik sekretariatu
Grażyna Kopydłowska - pok. 212 (II piętro)
tel.: (42) 677 95 32, (42) 677 95 33, (42) 677 95 29
fax: (42) 288 42 41
e-mail: ii.cywilny@widzew.sr.gov.pl

Sekcja Egzekucyjna w II Wydziale Cywilnym
ul.Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
Kierownik sekretariatu
Anna Pacholska - pok. 221 (II piętro)
tel.: (42) 677 95 39, (42) 677 95 28
fax: (42) 288 42 44
e-mail: swocywilne@widzew.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Al.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Kierownik sekretariatu
Jarosław Piórkowski - pok. 115 (I piętro)
tel.: (42) 677 46 14, (42) 677 46 15, (42) 677 46 16
fax: (42) 288 42 35
e-mail: iii.karny@widzew.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
Al.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Kawecka - pok. 303 (III piętro)
tel.: (42) 677 46 08
fax: (42) 288 42 36
e-mail: iv.karny@widzew.sr.gov.pl

V Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul.Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
Kierownik sekretariatu
Joanna Kasprzak - pok. 111 (I piętro)
tel.: (42) 677 95 13, (42) 677 95 12, (42) 677 95 14, (42) 677 95 15
fax: (42) 288 42 42
e-mail: v.rodzinny@widzew.sr.gov.pl

VIII Wydział Cywilny
Al.Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Kierownik sekretariatu
Monika Krajewska - pok. 311 (III piętro)
tel.: (42) 677 46 67
fax: (42) 288 42 38
e-mail: viii.cywilny@widzew.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Górna i Widzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna