Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
Woj. Łódzkie

boi@lodz.sr.gov.pl

(42) 201 20 01, (42) 677 64 92

Godziny urzędowania:
dla Al. Kościuszki 107/109, ul. Kopcińskiego 56, ul. Pomorska 21, ul. Pomorska 37

Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesantów:
dla Al. Kościuszki 107/109, ul. Kopcińskiego 56, ul. Pomorska 37

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Godziny przyjęć interesantów w sprawach pilnych w sekretariatach:
dla Al. Kościuszki 107/109, ul. Kopcińskiego 56, ul. Pomorska 21, ul. Pomorska 37

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego:
ul. Pomorska 37

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Biuro Podawcze
Al. Kościuszki 107/109

Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Al. Kościuszki 107/109, parter, pokój 19, stanowisko 6
Poniedziałek: 8:00 - 12:30 oraz 13:00 - 17:30
Wtorek - Piątek: 8:00 - 12:30 oraz 13:00 - 15:00

W ostatni pracujący dzień roku Kasa będzie nieczynna.

Wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję itp.
NBP ODDZIAŁ W ŁODZI
57 1010 1371 0005 3422 3100 0000

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, a przy wpłatach dokonywanych na wezwanie Sądu także sygnaturę akt i nr karty dłużnika.


Sumy na zlecenie:
Wpłaty zaliczek na wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu sądowym itp.).
wpisy do Rejestru Spadkowego w wysokości 5,00 zł
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
24 1130 1163 0014 7116 3320 0003

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.


Od dnia 1 marca 2018 roku zastępczą obsługę kasową dla wpłat na rachunki Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonywał będzie:

1. dla rachunków sum na zlecenie:
- Bank BZ WBK S.A. - wykaz placówek

Rachunki sum depozytowych
(wpłaty: poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
PLN 47 1130 1017 0021 1001 3490 0004

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.


Od dnia 1 marca 2018 roku zastępczą obsługę kasową dla wpłat gotówkowych na rachunki Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego wykonywał będzie:

1. dla rachunków sum depozytowych:
- Bank Pekao S.A - wykaz placówek - pobierz.pdfotwiera się w nowym oknie

dokonując wpłaty gotówkowej w placówce Pekao S.A. na rachunek sądu należy wpisać konto
78 1240 6957 0111 0000 0000 2048

Rachunki sum depozytowych w walutach EURO i USD.
(wyłącznie wpłaty: depozytów sądowych w postępowaniu karnym przygotowawczym)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
USD 20 1130 1017 0021 1001 3490 0005
EUR 04 1130 1017 0021 1001 3490 0002
CHF 31 1130 1017 0021 1001 3490 0001
GBP 74 1130 1017 0021 1001 3490 0003

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.


Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.
(wpłaty: zasądzone nawiązki na podstawie wezwań Sądu.)
BGK ODDZIAŁ W ŁODZI
PLN 40 1130 1163 0014 7116 3320 0006

Uwaga !!!
Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt.

I Wydział Cywilny
Kierownik
Danuta Włodarczyk-Pieniążek - pok. 335 (III piętro)
tel: (42) 201 21 14
e-mail: 1.cywilny@lodz.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Kierownik
Joanna Oleksiewicz - pok. 330 (III piętro)
tel.: (42) 201 21 22
e-mail: 2.cywilny@lodz.sr.gov.pl

III Wydział Cywilny
Kierownik
Małgorzata Szadkowska - pok. 307 (III piętro)
tel.: (42) 201 21 32
sekretariat pok. 309, tel.: (42) 201 21 34
sekretariat pok. 313, tel.: (42) 201 21 36
e-mail: 3.cywilny@lodz.sr.gov.pl

IV Wydział Karny
Kierownik
Joanna Staroń - pok. 513 (V piętro)
tel.: (42) 201 21 45
fax: (42) 664 08 49
e-mail: 4.karny@lodz.sr.gov.pl

V Wydział Karny
Kierownik
Janina Sulińska - pok. 134 (I piętro)
tel.: (42) 201 21 55, (42) 201 21 52
fax: (42) 664 08 59
e-mail: 5.karny@lodz.sr.gov.pl

VI Wydział Karny
Kierownik - Monika Jeruzal - pok. 416-417 (IV piętro)
tel.: (42) 201 21 62
fax: (42) 664 08 69
e-mail: 6.karny@lodz.sr.gov.pl

VII Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik
Żanetta Pytel-Malinowska - pok. 218 (II piętro)
tel.: (42) 201 21 78, (42) 201 21 72
fax: (42) 664 08 79
e-mail: 7.rodzinny@lodz.sr.gov.pl

VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik
Barbara Wiśniewska - pok. 228 (II piętro)
tel.: (42) 201 21 80
fax: (42) 664 08 89
e-mail: 8.rodzinny@lodz.sr.gov.pl

X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kopcińskiego 56, 90-928 Łódź
Kierownik
Krystyna Włodarczyk-Surmacz - pok. 202 (II piętro)
tel.: (42) 677 64 13
fax: (42) 677 64 19
e-mail: 10.pracy@lodz.sr.gov.pl

XII Wydział Gospodarczy
ul. Kopcińskiego 56, 90-928 Łódź
Kierownik
Edyta Koniuszenna - pok. 134, 135 (I piętro)
tel.: (42) 677 64 52
fax: (42) 677 64 59
e-mail: 12.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

XIII Wydział Gospodarczy
ul. Kopcińskiego 56, 90-928 Łódź
Kierownik
Jacek Fornalczyk - pok. 130 (I piętro)
tel.: (42) 677 64 65
e-mail: 13.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

XIV Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Pomorska 37, 90-202 Łódź
Kierownik
Agnieszka Chojnicka - pok. 106 (I piętro)
tel.: (42) 201 26 13, (42) 201 26 14, (42) 201 26 15, (42) 201 26 16
e-mail: 14.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

XV Wydział Gospodarczy - Rejestru Zastawów
ul. Pomorska 37, 90-202 Łódź
Kierownik
Jacek Wypych
tel.: (42) 201 26 30
e-mail: 15.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

XVI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Pomorska 37, 90-202 Łódź
Kierownik
Iwona Piłat
tel.: (42) 201 27 10
fax: (42) 639 21 03
e-mail: 16.kw@lodz.sr.gov.pl

XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56, 90-928 Łódź
Kierownik sekretariatu
Szymon Olczak - pok. 102 (I piętro)
tel.: (42) 677 64 42
fax: (42) 677 64 49
e-mail: 18.cywilny@lodz.sr.gov.pl

XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
Kierownik
Agnieszka Seroczyńska
tel.: (42) 201 26 43, (42) 201 26 44, (42) 201 26 50
e-mail: 20.gospodarczy@lodz.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

dla części miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Bałuty, Polesie i Śródmieście