Sąd Rejonowy w Łęczycy

ul. M.Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca
Woj. Łódzkie

boi.leczyca@leczyca.sr.gov.pl

(24) 721 12 82

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)
w przypadku kiedy święto lub dzień wolny od pracy przypadnie w poniedziałek godziny pracy 7:30 - 18:00 obowiązują w kolejnym dniu roboczym

Biuro Obsługi Interesanta:
tel.: (24) 721 12 82, (24) 721 12 52
e-mail: boi.leczyca@leczyca.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Biuro Podawcze:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Konta bankowe:
55 1010 0055 1093 0050 2200 0000
opłaty sądowe, grzywny,

06 1010 1371 0004 0413 9800 0000
numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy na zlecenie (zaliczka na biegłego, na kuratora, na wizję, na ogłoszenie)

20 1130 1017 0021 1001 5290 0004
numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy depozytowe (poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, depozyty)

68 1130 1163 0014 7129 3320 0001
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łęczycy dokonywane w Banku Spółdzielczym w Łęczycy oraz jego filiach - w Daszynie, Witoni i Piątku, a także we wszystkich placówkach Poczty Polskiej S.A. są zwolnione z kosztów z tytułu prowizji.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Barbara Mikulska - pok. 116 (I piętro)
tel.: (24) 721 35 70
e-mail: cywilny@leczyca.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Agnieszka Kasierska - pok. 208 (II piętro)
tel.: (24) 721 27 70
fax: (24) 387 37 02
e-mail: karny@leczyca.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Danuta Kondras - pok. 8 (parter)
tel.: (24) 721 45 57
fax: (24) 387 37 03
e-mail: rodzinny@leczyca.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Sabina Wyrzykowska - pok. 1 (parter)
tel.: (24) 721 12 56
e-mail: ksiegi@leczyca.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

miasto: Łęczyca oraz gminy: Daszyna, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Łęczyca, Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia