Sąd Rejonowy w Kutnie

ul. Spokojna 2, 99-300 Kutno
Woj. Łódzkie

boi@kutno.sr.gov.pl

(24) 251 13 50

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (24) 251 13 50
e-mail: boi@kutno.sr.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 15:30 (od 15:30 - 18:00 informacje udzielane są w sekretariatach właściwych wydziałów)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30
(przerwa: 12:00 - 12:15)

Biuro Podawcze:
tel.: (24) 254 24 05
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Wydział Ksiąg Wieczystych:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
w kasie sądu można nabyć znaki sądowe
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 14:00
W każdy ostatni dzień roboczy miesiąca kasa czynna do godziny 13:00

numer bankowy rachunku dochodów budżetowych
(opłaty sądowe – od pozwu, wniosku, zażalenia, apelacji, skargi, zasądzone grzywny i koszty sądowe, opłaty wieczystoksięgowe, czynsze)
39 1010 1371 0007 9422 3100 0000
NBP o/Łódź

numer bankowy rachunku pomocniczego - sumy na zlecenie
np.: zaliczka na biegłego, na kuratora, na wizję, na ogłoszenie
oraz opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym
04 1130 1163 0014 7117 4720 0001 BGK o/Łódź

Rachunki sum depozytowych
numery bankowe rachunków pomocniczych - sumy depozytowe (poręczenia, zabezpieczenia majątkowe, depozyty)
44 1130 1017 0021 1001 3690 0004
w walutach obcych:
28 1130 1017 0021 1001 3690 0001 (waluta CHF)
98 1130 1017 0021 1001 3690 0002 (waluta EUR)
71 1130 1017 0021 1001 3690 0003 (waluta GBP)
17 1130 1017 0021 1001 3690 0005 (waluta USD)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy postpenitencjarnej
90 1130 1163 0014 7117 4720 0005 BGK o/Łódź

I Wydział Cywilny
ul. Staszica 3
Kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Sylwia Olesińska
tel.: (24) 251 13 60
fax: (24) 254 09 30
e-mail: cywilny@kutno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Wioletta Białecka
tel.: (24) 254 18 76, (24) 251 13 67, (24) 251 13 11
fax: (24) 387 37 13
e-mail: karny@kutno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Bogusława Zgórzyńska
tel.: (24) 254 22 47, (24) 251 13 44
fax: (24) 387 37 14
e-mail: rodzinny@kutno.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy
ul. Staszica 3
Kierownik - Sekretarz Sądowy Aleksandra Szczepańska
tel.: (24) 251 13 59
fax: (24) 387 37 10
e-mail: pracy@kutno.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik - Starszy Sekretarz Sądowy Danuta Chmielecka
tel.: (24) 251 13 36
fax: (24) 387 37 15
e-mail: wkw@kutno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

miasto: Kutno oraz gminy: Bedlno, Krzyżanów, Kutno, Łanięta, Oporów, Strzelce i Żychlin