Sąd Rejonowy w Brzezinach

ul. Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny
Woj. Łódzkie

boi@brzeziny.sr.gov.pl

(46) 875 21 41, (46) 875 21 51

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta:
tel.: (46) 875 21 41 lub (46) 875 21 51
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
z zastrzeżeniem przerwy od godz. 12:00 do godz. 12:15

Biuro Podawcze:
tel.: (46) 875 21 51

Kasa Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 13:00

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)
08 1010 0055 1093 0050 2100 0000

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje)
20 1130 1017 0021 1001 5290 0004

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza)
06 1010 1371 0004 0413 9800 0000

Pomoc Postpenitencjarna
68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretarariatu
Ewa Sikorska - pok. 14 (I piętro)
tel.: (46) 875 21 40, (46) 875 21 42, (46) 875 21 43
fax: (46) 811 27 81
e-mail: I.cywilny@brzeziny.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Fijałkowska - pok. 9 (I piętro)
tel.: (46) 875 21 60, (46) 875 21 62, (46) 875 21 63, (46) 875 21 64
fax: (46) 811 27 82
e-mail: II.karny@brzeziny.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Dorota Patyna - pok. 6 (parter)
tel.: (46) 875 21 30, (46) 875 21 27
fax: 46 811 27 83
e-mail: III.rodzinny@brzeziny.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Anna Laszczyk - pok. 3 (parter)
tel.: (46) 875 21 20, (46) 875 21 31
fax: (46) 811 27 84
e-mail: IV.kw@brzeziny.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Łodzi

Sprawuje nadzór nad

miasto: Brzeziny oraz gmin: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia