Sąd Rejonowy w Pleszewie

ul. Malińska 21, 63-300 Pleszew
Woj. Wielkopolskie

administracja@pleszew.sr.gov.pl

(62) 742 06 98

Godziny urzędowania
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 15:00

Sprzedaż znaków w Sądzie:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 14:00

Konta bankowe:
Wpłaty dokonywane na poniższe konta na Poczcie Polskiej zwolnione są z opłat manipulacyjnych.
wpłaty dot. I Wydziału Cywilnego
NBP O/O Poznań 23 1010 0055 1253 0050 2000 0002
wpłaty dot. II Wydziału Karnego
NBP O/O Poznań 77 1010 0055 1253 0050 2000 0000
wpłaty dot. III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
NBP O/O Poznań 93 1010 0055 1253 0050 2000 0003
wpłaty dot. IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Poznań 50 1010 0055 1253 0050 2000 0001

wpłaty zaliczek sądowych (m.in.. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym)
NBP O/O Poznań 47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Marlena Duda - pok. 101 (I piętro)
tel.: (62) 742 06 50
fax: (62) 594 45 51
e-mail: cywilny@pleszew.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Ptak - pok. 5 (parter)
tel.: (62) 742 06 51
fax: (62) 594 45 53
e-mail: karny@pleszew.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Anna Mądrzak-Musiał - pok. 107 (I piętro)
tel.: (62) 742 94 61
fax: (62) 594 45 58
e-mail: rodzinny@pleszew.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Danuta Kaźmierczak - pok. 1 (parter)
tel.: (62) 742 94 72
fax: (62) 594 45 54
e-mail: ksiegi@pleszew.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów i Pleszew