Sąd Rejonowy w Krotoszynie

ul. H. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
Woj. Wielkopolskie

brak danych

(62) 725 11 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15
Znaki opłaty sądowej będą do nabycia w biurze podawczym sądu w godz. 7:30 - 14:00

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Konta bankowe:
Grzywny, koszty sądowe, opłaty sądowe, opłaty kancelaryjne i uzupełniające należy wpłacać na konto dochodów budżetowych Wydziału którego sprawa dotyczy. Poniżej lista numerów kont:
dochody budżetowe: I Wydział Cywilny
73 1010 0055 1253 0050 1900 0002
dochody budżetowe: II Wydział Karny
30 1010 0055 1253 0050 1900 0000
dochody budżetowe: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
46 1010 0055 1253 0050 1900 0003
dochody budżetowe: IV Wydział Ksiąg Wieczystych
03 1010 0055 1253 0050 1900 0001

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.
Przykład: SR Krotoszyn I C 20/19 wpis, SR Krotoszyn II K 1/19 grzywna.

wpłaty zaliczek sądowych (m.in.. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia)
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

wpłaty sum depozytowych (kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, rękojmie, sumy stanowiące przedmiot sporu)
40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł
47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

Uwaga: W tytule przelewu należy wskazać sąd, sygnaturę sprawy i stronę
Przykład: SR Krotoszyn I Ns 201/16 Jan Kowalski - za wpis do Rej.Spadkowego.

I Wydział Cywilny
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Konarkowska - pok. 111 (I piętro)
tel.: (62) 725 11 03
fax: (62) 594 45 71
e-mail: cywilny@krotoszyn.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Maria Gołębiowska - pok. 102 (I piętro)
tel.: (62) 725 11 08
fax: (62) 594 45 73
e-mail: karny@krotoszyn.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
Donata Łagoda - pok. 216 (II piętro)
tel.: (62) 725 11 13
fax: (62) 594 45 76
e-mail: rodzinny@krotoszyn.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Hanna Praczyk - pok. 11 (parter)
tel.: (62) 725 11 18
fax: (62) 594 45 74
e-mail: ksiegi@krotoszyn.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Sprawuje nadzór nad

miasto: Sulmierzyce oraz gminy: Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew i Zduny