Sąd Rejonowy w Kępnie

ul. Aleje Marcinkowskiego 10, 63 - 600 Kępno
Woj. Wielkopolskie

bpodawcze@kepno.sr.gov.pl

(62) 782 72 50

Godziny urzędowania:
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Sekretariaty Wydziałów:
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:00

Konta bankowe:
Dochody budżetowe: opłaty wieczystoksięgowe
V Wydział Ksiąg Wieczystych
NBP O/O Poznań 54 1010 0055 1253 0050 8200 0001

Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty
I Wydział Cywilny
NBP O/O Poznań 27 1010 0055 1253 0050 8200 0002
II Wydział Karny
NBP O/O Poznań 81 1010 0055 1253 0050 8200 0000
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
NBP O/O Poznań 97 1010 0055 1253 0050 8200 0003
IV Wydział Sąd Pracy
NBP O/O Poznań 70 1010 0055 1253 0050 8200 0004

Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu, opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym)
BGK O/Poznań 47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

UWAGA!
Bardzo prosimy o wpisywanie w tytule wpłaty numeru sprawy, sąd, którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty. (np. IC 123/15 SR Kępno wpis).

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Sobczak-Jabłczyńska - pok. 105 (I piętro)
tel.: (62) 782 72 61
fax: (62) 594 45 83
e-mail: cywilny@kepno.sr.gov.pl
e-mail: magdalena.sobczak-jablczynska@kepno.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Ewa Kuźnik - pok 127 (I piętro)
tel.: (62) 782 72 74
fax: (62) 594 45 85
e-mail: karny@kepno.sr.gov.pl
e-mail: ewa.kuznik@kepno.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Joanna Niklewicz - pok. 108 (I piętro)
tel.: (62) 782 72 65
fax: (62) 594 45 87
e-mail: rodzinny@kepno.sr.gov.pl
e-mail: joanna.niklewicz@kepno.sr.gov.pl

IV Wydział Sąd Pracy
Kierownik Sekretariatu
Marzena Wrzalska - pok. 123 (I piętro)
tel.: (62) 782 72 71
fax: (62) 594 45 88
e-mail: sadpracy@kepno.sr.gov.pl
e-mail: marzena.wrzalska@kepno.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Karina Balcerzak - pok. 9 (parter)
tel.: (62) 782 72 57, (62) 782 72 57, (62) 782 72 55
fax: (62) 594 45 86
e-mail: ksiegiwieczyste@kepno.sr.gov.pl
e-mail: karina.balcerzak@kepno.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica