Sąd Apelacyjny w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 28/29, 80-803 Gdańsk
Woj. Pomorskie

administracja@gdansk.sa.gov.pl,

(58) 32 38 500

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje petentów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Telefony do Biura Obsługi Interesanta:
(58) 32 38 524 - informacje w sprawach cywilnych
(58) 32 38 541 - informacje w sprawach karnych
(58) 32 38 582 - informacje w sprawach dot. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czytelnia akt jest czynna:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00
W poniedziałki w godz. 15:30 - 18:00 pisma skierowane do Sądu Apelacyjnego Gdańsku przyjmuje Biuro Obsługi Interesanta

Jednocześnie informuję że, Kasa Sądu Apelacyjnego czynna jest codziennie w godz. 8:00 - 15:00, w budynku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 7.

Numer rachunku bankowego dla dochodów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na który należy uiszczać opłaty sądowe w formie bezgotówkowej:
NBP O/Gdańsk
63 1010 1140 0108 2322 3100 0000

Numer rachunku pomocniczego, na który należy uiszczać zaliczki na pokrycie kosztów czynności (opinii) wykonywanych przez biegłych sądowych, tłumaczy, jednostki administracyjne akademii medycznej, instytuty naukowo-badawcze lub zakłady służby zdrowia - na zlecenie Sądu:
NBP O/Gdańsk
03 1010 1140 0108 2313 9800 0000

w treści przelewu należy podać numer sprawy.

Opłatę skarbową od złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 GDAŃSK
31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

I Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału - pok. 44
tel. (58) 32 38 524
tel./fax: (58) 32 38 518
e-mail: wydz-cywilny@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 524.

II Wydział Karny
Sekretariat Wydziału - pok. 127
tel. (58) 32 38 541
fax: (58) 302 98 25
fax2: (58) 302 99 62
e-mail: wydz-karny@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 541.

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sekretariat Wydziału - pok. 124
tel. (58) 32 38 582, fax (58) 302 98 82
e-mail: wydz-pracy@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 582.

IV Wydział Wizytacji
Sekretariat Wydziału - pok. 200
tel. (58) 32 38 505 lub (58) 32 38 506
e-mail: wiz@gdansk.sa.gov.pl

V Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału - pok. 107
tel. (58) 32 38 524, fax: (58) 32 38 548
e-mail: v-wydz-cywilny@gdansk.sa.gov.pl
Informacje o toku postępowania udzielane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta tel. (58) 32 38 524.

Wyższa instancja

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawuje nadzór nad

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Sąd Okręgowy w Elblągu Sąd Okręgowy w Gdańsku Sąd Okręgowy w Słupsku Sąd Okręgowy w Toruniu Sąd Okręgowy we Włocławku