Sąd Rejonowy w Jarocinie

ul. Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin
Woj. Wielkopolskie

administracja@jarocin.sr.gov.pl

(62) 505 29 60

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:15 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:15 - 15:15

Biuro Podawcze:
Poniedziałek - Piątek: 7:15 - 15:15

Przyjmowanie Interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:00

Konta bankowe:
Dochody budżetowe: wpisy, koszty, grzywny, opłaty
I Wydział Cywilny - NBP O/O Poznań 26 1010 0055 1253 0050 1800 0002
II Wydział Karny - NBP O/O Poznań 80 1010 0055 1253 0050 1800 0000
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - NBP O/O Poznań 96 1010 0055 1253 0050 1800 0003
Dochody budżetowe: opłaty wieczystoksięgowe
V Wydział Ksiąg Wieczystych - NBP O/O Poznań 53 1010 0055 1253 0050 1800 0001

Sumy na zlecenie – zaliczki na koszty postępowania sądowego (m.in. zaliczki na biegłych, tłumaczy przysięgłych, ogłoszenia, kuratorów zastępujących strony w postępowaniu), opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym
NBP 47 1010 1469 0030 7213 9800 0000

Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, rękojmie, zabezpieczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, kaucje, wadia)
BGK O/Poznań 40 1130 1017 0021 1001 7190 0004

Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/Poznań 43 1130 1088 0018 8149 5020 0004

Uwaga: Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty.
Przykłady: IC 99/15 SR Jarocin wpis.

Wpłaty na konta bankowe dochodów budżetowych oraz sum na zlecenie realizowane w placówkach pocztowych zwolnione są z opłat manipulacyjnych.

I Wydział Cywilny
ul. Wrocławska 6, 63-200 Jarocin
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Jóźwiak - pok. 103 (I piętro)
tel.: (62) 505 29 72
fax: (62) 594 45 61
e-mail: cywilny@jarocin.sr.gov.pl

II Wydział Karny
ul. Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin
Kierownik Sekretariatu
Anna Mróz - pok. 108 (I piętro)
tel.: (62) 505 29 73
fax: (62) 594 45 64
e-mail: karny@jarocin.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin
Kierownik Sekretariatu
Elwira Plucińska - pok. 202 (II piętro)
tel.: (62) 505 29 64
fax: (62) 594 45 68
e-mail: rodzinny@jarocin.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wrocławska 6, 63-200 Jarocin
Kierownik Sekretariatu
Aneta Ziembowicz - pok. 1 (parter)
ul. Wrocławska 6, 63-200 Jarocin
tel.: (62) 747 83 92
fax: (62) 594 45 65
e-mail: ksiegi@jarocin.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Sprawuje nadzór nad

gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin i Żerków